صفت مفعولی در انگلیسی چیست – آموزش صفت مفعولی به زبان ساده
صفت مفعولی در انگلیسی چیست – آموزش صفت مفعولی به زبان ساده

همان‌طور که می‌دانید، افعال یکی از انواع اصلی کلمات هستند که ما روزانه در جملات و عبارات خود برای توصیف اعمال یا حالات موجودات از آن‌ها استفاده می‌کنیم. هرچند دنیای افعال جالب است، اما در حال حاضر قصد نداریم درباره آن‌ها بحث کنیم و به جای آن، می خواهیم وجوه وصفی یا participles که بسیار شبیه افعال هستند و از آن‌ها مشتق می شوند را بررسی کنیم. وجوه وصفی نقش‌های خاص خود را دارند و می‌توانند کارهای مختلفی را در جملات انجام دهند. در این مقاله با عنوان صفت مفعولی در انگلیسی چیست، قصد داریم نوع خاصی از وجوه وصفی به نام صفات مفعولی و یا past participles را مورد بررسی قرار دهیم.

قبل از اینکه به سراغ بررسی صفت مفعولی در انگلیسی برویم مایلم یکی از آموزش های کاربردی فرادرس را به شما معرفی کنم. فرادرس گرامر زبان انگلیسی را از پایه تا پیشرفته به صورت آنلاین توسط اساتید مجرب در اختیار زبان آموزان قرار داده است که با استفاده از آن‌ها می توانید در زبان انگلیسی حرفه ای شوید.

صفت مفعولی در انگلیسی چیست؟

صفت مفعولی در انگلیسی نوعی کلمه است که از یک فعل مشتق شده است که برای اهداف مختلفی از جمله به عنوان صفت یا ساخت زمان کامل فعل استفاده می شود. بسته به فعل، چندین روش مختلف وجود دارد که ما صفت مفعولی را بسازیم.

 • برای اکثر افعال، صفت مفعولی با افزودن ed-یا d- به انتهای ریشه فعل تشکیل می‌شود. مثلاً صفت مفعولی jump، jumped و صفت مفعولی excite، excited است.
 • اگر یک فعل به حرف صامت و پس از آن -y ختم شود، -y را رها کرده و ied- را اضافه می‌کنیم. مثلاً صفت مفعولی fry، fried است.
 • اگر یک فعل تک هجایی به صامت – مصوت – صامت ختم شود، صامت آخر دو بار تکرار می‌شود. مثلاً صفت مفعولی pet، petted است.
 • برای افعال طولانی‌تر، تنها زمانی آخرین صامت را دو بار می نویسیم که فعل به صامت-مصوت-صامت ختم شود و هجای آخر تأکید یا استرس داشته باشد. مثلاً صفت مفعولی omit، omitted اما صفت مفعولی deposit، deposited است.
 • اگر یک فعل تک هجا به -w، -x یا -y ختم شود، آخرین حرف صامت را دو برابر نمی کنیم. به عنوان مثال، صفت مفعولی flex، flexed و صفت مفعولی skew، skewed و صفت مفعولی play، played می شود.

افعالی که از این قوانین پیروی می کنند، افعال با قاعده یا regular verbs نامیده می شوند. صفت مفعولی افعال با قاعده تقریباً همیشه با حالت گذشته ساده فعل یکسان است. به عنوان مثال، هم صفت مفعولی و هم گذشته ساده فعل با قاعده approach،approached است. در حالی که افعال باقاعده نسبتا ساده هستند، افعال بی قاعده زیادی وجود دارند که از هیچ یک از قوانین بالا پیروی نمی کنند. مثلاً صفت مفعولی eat، eaten می شود. در برخی از افعال نیز به جای ed- از t- استفاده می شود، در این صورت ممکن است املای آن‌ها کمی تغییر کند. مثلاً صفت مفعولی burn، burnt و صفت مفعولی sleep، slept است. در افعال بی قاعده، ممکن است صفت مفعولی با فرم گذشته ساده فعل یکی نباشد. به عنوان مثال، صفت مفعولی فعل بی قاعده do، done می شود اما گذشته ساده do، did است. متأسفانه، هیچ دستورالعمل کلی به جز حفظ کردن برای تشخیص افعال بی قاعده وجود ندارد. شما به سادگی باید آن‌ها را در حین یادگیری به خاطر بسپارید.

نمونه هایی از صفت مفعولی

در جدول زیر چند نمونه از پرکاربردترین صفت مفعولی افعال بی قاعده آورده شده است.

صفت مفعولی (Past Participle) گذشته ساده (Simple Past Tense)  پایه فعل (Base)
been was/were be
begun began begin
broken broke break
built built build
bought bought buy
chosen chose choose
come came come
cut cut cut
drunk drank drink
driven drove drive
eaten ate eat
fallen fell fall
felt felt feel
found found find
forgiven forgave forgive
gotten got get
gone went go
grown grew grow
had had have
known knew know
let let let
left left leave
lost lost lose
made made make
paid paid pay
seen saw see
shown showed show
slept slept sleep
sat sat sit
taught taught teach
taken took take
thought thought think
understood understood understand
written wrote write
worn wore wear
won won win

انگلیسی یکی از مهم ترین زبان ها و سومین زبان رایج در جهان است. از آنجایی که این زبان متداول‌ترین زبان مورد استفاده در دانشگاه‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان است، مردم همیشه در تلاش هستند تا آن را بهتر یاد بگیرند. رایج ترین مشکل در این زبان برای مبتدیان “زمان” و نحوه استفاده صحیح از افعال است.

چه زمانی از صفت مفعولی استفاده می کنیم؟

خوب، اکنون می دانیم که چگونه افعال را به صفت مفعولی تبدیل کنیم. به طور کلی، سه روش عمده برای نحوه استفاده از صفت مفعولی در انگلیسی وجود دارد. صفت مفعولی را می توان در عبارات وصفی، به عنوان صفت و برای تشکیل برخی زمان های خاص فعل استفاده کرد.

صفت مفعولی در عبارات وصفی

عبارت وصفی، عبارتی است که شامل یک وجه وصفی و سایر قسمت ها مانند اسم، قید و عبارات اضافه است و مانند یک صفت در جمله عمل می کند؛ مانند سایر وجوه وصفی، صفت مفعولی را می‌توان در عبارات وصفی استفاده کرد. از آنجا که صفت مفعولی در انگلیسی به عنوان صفت عمل می‌کند، عبارات وصفی فقط می توانند اسم ها، عبارات اسمی یا ضمایر را توصیف کنند. برای جلوگیری از سردرگمی، معمولاً بهترین کار این است که عبارت وصفی را تا حد امکان نزدیک به اسم، عبارت اسمی و یا ضمیری که توصیف می کند، قرار دهید. جملات زیر نمونه هایی از صفت مفعولی استفاده شده در عبارات وصفی را نشان می دهد:

 • Her cherished possession is a ball signed by her childhood hero.

دارایی ارزشمند او یک توپ است که توسط قهرمان دوران کودکی او امضا شده است.

 • Pasta and cheese covered in pesto sauce is my favorite dish.

پاستا و پنیر پوشیده شده با سس پستو غذای مورد علاقه من است.

 • He handed me a dirty tissue splattered with grease.

او یک دستمال کثیف که رویش گریس پاشیده شده بود به من داد. همچنین می توان یک جمله را با یک عبارت وصفی شروع کرد. در این حالت، باید از کاما برای جدا کردن آن از جمله اصلی استفاده کرد. مجدداً، بهتر است که کلمه/عبارت توصیف شده را تا حد امکان نزدیک به عبارت وصفی قرار دهید.

 • Hopelessly confused by her physics homework, Maryam asked her teacher for help.

مریم که از تکالیف فیزیک خود گیج شده بود، از معلمش کمک خواست.

 • Filled with rage, she tossed the losing lottery tickets in the trash.

پر از خشم، بلیت های بخت آزمایی را در سطل زباله انداخت. هنگام شروع یک جمله با یک عبارت وصفی، مهم است که مشخص شود چه کلمه یا عبارتی در حال توصیف است. حتماً به جملات خود نگاه کنید و اگریک عبارت وصفی به صورت توصیف کننده معلق (dangling modifier) استفاده شده است و به نظر می رسد با هیچ کلمه ای در یک جمله مطابقت ندارد، آن را بازنویسی کنید. نمونه ای از یک توصیف کننده معلق و غلط Exhausted by her terrible day, the plane left. جمله درست Exhausted by her terrible day, Shima watched the plane leave.

صفت مفعولی به عنوان صفت

همچنین می توان از صفت مفعولی در انگلیسی به تنهایی به عنوان صفت استفاده کرد. در این مورد، صفت مفعولی درست مانند صفت‌های دیگر معمولاً بلافاصله قبل از کلمه/عبارتی که توصیف می‌کنند قرار می‌گیرند، در اینجا چند نمونه از استفاده صفت مفعولی به عنوان صفت را بررسی می‌کنیم.

 • The carpenter fixed the damaged desk.

نجار میز آسیب دیده را تعمیر کرد.

 • They turned in their completed essays.

آن‌ها انشاهای تکمیل شده خود را تحویل دادند.

 • The enraged crowd shouted angrily at the president.

جمعیت خشمگین با عصبانیت بر سر رئیس جمهور فریاد زدند. درست مانند سایر صفت ها، صفات مفعولی نیز می توانند متممی باشند که توسط یک فعل ربط به فاعل متصل می شوند.

 • Afrooz was tired.

افروز خسته بود.

 • The audience was amazed by the singer’s incredible voice.

تماشاگران از صدای باورنکردنی خواننده شگفت زده شدند.

صفت مفعولی به عنوان فعل
صفت مفعولی به عنوان فعل

صفت مفعولی به عنوان فعل

وقتی از جملات در حالت مجهول استفاده می کنیم، می توان از صفت مفعولی استفاده کرد. فاعل در جمله مجهول به عنوان گیرنده یک عمل است تا یک اجرا کننده. مثلاً جمله Dinner was made by me جمله ای مجهول است. ساختار اصلی جمله مجهول به این نحو است که یک فاعل و به دنبال آن فعل be و بعد از آن یک صفت مفعولی قرار می گیرد. هنگام استفاده از جمله مجهول، فقط فعل be صرف می شود. صرف نظر از اینکه فعل be در چه زمانی باشد از صفت مفعولی استفاده می شود. به عنوان مثال:

 • The show is being performed by local artists. (present)
 • The show was performed by local artists. (past)
 • The show will be performed by local artists. (future)

افعال با قاعده

شما باید مطمئن شوید جمله واقعاً مجهول است. اگر جمله ای از جمله مجهول استفاده نمی کند، ممکن است به زمان فعل دیگری نیاز داشته باشد؛ مثلا:

 • Passive voice: The food will be cooked by my sister and me. (past participle)
 • Active voice: My sister and I will cook the food. (not a past participle)

افعال بی قاعده

مانند همیشه، افعال بی قاعده همه چیز را پیچیده تر می کنند. مهم است که بررسی کنید صفت مفعولی فعل بی قاعده چیست تا از کلمه صحیح استفاده کنید؛ مثلا:

 • Incorrect: Sandwich was ate by me.
 • Correct: Sandwich was eaten by me.

به یاد داشته باشید که فقط جمله مجهول از صفت مفعولی استفاده می کند. اگر جمله ای مجهول نباشد، به فعل نیاز دارد نه وجه وصفی:

 • Passive voice: Dinner will be eaten by me. (past participle)
 • Active voice: I will eat dinner. (not a past participle)

زمان فعل هایی که از صفت مفعولی استفاده می کنند

وقتی صحبت از زمان های فعل می شود، صفت مفعولی در انگلیسی اهمیت ویژه ای دارد. صفت مفعولی برای تشکیل زمان های کامل استفاده می شود. در این حالت، صفات مفعولی به تنهایی استفاده نمی شوند بلکه با فعل کمکی have/has/had استفاده می شوند. جملات زیر نمونه هایی از سه زمان کامل را نشان می دهد: Present perfect tense: The birds have escaped their cages. زمان حال کامل: پرنده ها از قفس خود فرار کرده اند. Past perfect tense: The birds had already escaped their cages. زمان گذشته کامل: پرنده ها قبلاً از قفس خود فرار کرده بودند. Future perfect tense: The bird will have escaped their cages by the time we return. زمان آینده کامل: تا زمانی که ما برگردیم، پرنده ها از قفس خود فرار کرده اند. علاوه بر این، صفت مفعولی be (been) در فعل استمراری کامل استفاده می شود: Present perfect continuous tense: These birds have been escaping their cages for as long as I can remember. زمان حال کامل استمراری: این پرنده ها از زمانی که به یاد دارم از قفس خود فرار کرده اند. Past perfect continuous tense: The birds had been escaping their cages for weeks until we bought padlocks. زمان گذشته کامل استمراری: پرنده ها هفته ها از قفس خود فرار کرده بودند تا اینکه ما قفل خریدیم. Future perfect continuous tense: The birds will have been escaping their cages by the time we get those new locks. زمان آینده کامل استمراری: تا زمانی که ما آن قفل های جدید را خریداری کنیم، پرندگان از قفس خود فرار کرده اند.

چرا صفت مفعولی اهمیت دارد؟
چرا صفت مفعولی اهمیت دارد؟

چرا صفت مفعولی اهمیت دارد؟

صفت مفعولی در انگلیسی با زمان گذشته ساده افعال یکسان به نظر می رسند (به غیر از افعال بی قاعده)؛ اما آنها می توانند کارهای مفید زیادی انجام دهند که افعال نمی توانند انجام دهند. صفت مفعولی مانند انواع دیگر وجوه وصفی مهم هستند زیرا به ما اجازه می‌دهند تا با استفاده از آن‌ها به عنوان توصیف کننده، جملات پیچیده تری خلق کنیم. اگر بتوانید دنیایی بدون صفت تصور کنید، می توانید بفهمید که صفت مفعولی چقدر مهم هستند. علاوه بر این، از صفت مفعولی برای ساخت فعل استمراری کامل و زمان کامل، نیز استفاده می شود. بدون صفت مفعولی، دستور زبان انگلیسی قطعاً بسیاری از ابزارهای مفیدی را که می توان با آن‌ها جملات پیچیده ساخت را از دست می دهد.

نکات استفاده از صفت مفعولی در انگلیسی

در حالی که صفت ها معمولاً مشکلات زیادی ایجاد نمی کنند، استفاده از صفت مفعولی کمی سخت تر است. همان‌طور که پیش تر ذکر شد، اشتباه رایجی که مردم در مورد صفت مفعولی مرتکب می شوند، قرار دادن عبارات وصفی در جای نامناسب یا استفاده تصادفی از آن‌ها به عنوان یک توصیف کننده معلق است. هنگام استفاده از یک عبارت وصفی کاملاً مطمئن شوید که این عبارت کلمه صحیح را توصیف می‌کند. وجوه وصفی و زمان‌ها می توانند موضوعی چالش برانگیز باشند. با این حال، با تمام این مثال ها و کمی تمرین می توانید آن ها را به خوبی یاد بگیرید. یکی از کارهایی که می توانید برای یادگیری بهتر انجام دهید استفاده از آموزش های فرادرس است که زبان انگلیسی را به صورت حرفه ای به شما آموزش خواهد داد و شما دیگر نیازی به صرف هزینه و وقت زیاد نخواهید داشت.