(نام تجاری: Drazoic)

گروه دارویی: مشتقات اسید بنزوئیک
گروه درمانی: ضد قارچ
شکل دارویی: محلول یا ( Bulk) یا پماد

موارد مصرف: ضد قارچ و عفونت میکروبی
میزان مصرف: به طور موضعی استفاده می شود 1 تا 2 بار روزانه
موارد مانع: حساسیت شدید موضعی

عوارض جانبی: حساسیت و ضایعات جلدی
توجهات: اسید بنزوئیک به عنوان ماده نگهدارنده دارویی در غلظت یک درصد مورد استفاده قرار می گیرد.
آموزش: این ترکیب به عنوان ضد باکتری ادراری هم مورد استفاده قرار می گیرد . نوع پماد آن در انگلستان در ترکیب با سالیسیلیک اسید مورد استفاده قرار می گیرد.
شرایط نگهداری: دور از نور و حرارات اتاق نگهداری شود.

 

این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.برای تجویز دارو حتما با پزشک مشورت کنید