آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

 آموزش تصویری بافت تاپ مجلسی با قلاب .

قسمت زیر سینه و کمر این تاپ از به هم پیوستن موتیف های ساده ای تشکیل شده که به شکل زیر بافته می شوند:

برای شروع هرموتیف ابتدا ۱۰ زنجیره می زنیم و به هم وصل می کنیم.

برای ردیف اول بافت، با ۲۴ پایه دوبل حلقه را پر می کنیم.

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

ردیف دوم را با ۵ زنجیره شروع می کنیم و در پایه ردیف قبل پایه سوبل می زنیم.

برای پایه سدوبل (سه دوبل) سه بارنخ را روی قلاب می اندازیم و در هر مرحله دونخ را می بافیم. به عبارتی دانه درچهارمرحله بافته می شود.

مرحله اول

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

مرحله دوم

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

مرحله سوم

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

در مرحله چهارم دو دانه باقیمانده را یکی می کنیم. ۴ پایه سوبل دیگر بافته و سپس ده زنجیر می زنیم.

به عبارتی ۲۴ پایه در ردیف قبل داشتیم که به ۴ دسته ۶ تایی تقسیم می شود. یعنی در رج دوم ۴ دسته پایه سوبل ۶ تایی به فاصله ۱۰ زنجیره از هم خواهیم داشت.

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

با اتصال ۱۰ زنجیره به ۵ زنجیره ابتدایی بافت این ردیف تمام می شود.

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

بافت موتیف بعدی را شروع می کنیم. در ردیف دوم به جای بافت ۱۰ زنجیره ۵ زنجیره می بافیم و باپایه کوتاه به وسط ۱۰ زنجیره موتیف قبل وصل می کینم.

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

۵ زنجیره و ۶ پایه سوبل بافته مجداا ۵ زنجیره می زنیم و با پایه کوتاه به موتیف متصل می کنیم. بافت را تا پایان رج دوم ادامه میدهیم.

به این ترتیب دو موتیف از دونقطه گوشه ها به هم متصل شده اند.

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

موتیف بعدی را هم بافته و مثل روش قبل متصل می کنیم.

وصل کردن موتیف ها را تا جایی ادامه میدهیم که به اندازه دلخواه برسیم. آخرین موتیف را به موتیف اول وصل می کنیم .

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

به این صورت : وصل موتیف آخر به اولین موتیف و گردشدن کار

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

برای وصل ردیف دوم هم مثل قبل نصف زنجیره ها را بافته و باپایه کوتاه وصل می کنیم.

این ردیف هم موتیف از گوشه ها به ردیف قبل و موتیف قبلی وصل می شود. به شکل های زیر دقت کنید:

موتیف های ردیف دوم هم به همدیگر وصل می شوند و هم به ردیف قبلی

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

تصویر کار قبل از بافت آخرین موتیف

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

آخرین موتیف دراین ردیف از چهار گوشه وصل می شود.

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

وصل های آخر و بسته شدن کار و گردشدن بدون دوخت

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

بعد از وصل تمام موتیفها یک رج روی تمام قسمتهای بالای ردیف دوم پایه کوتاه میزنیم

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

روی زنجیره ها ۵ پایه کوتاه و روی پایه ها هم همینطور

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

ردیف بعد را به شکل زیر می بافیم

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

روی رج پایه بلندها دوباره پایه کوتاه میبافیم روی پایه هاهرکدام یکی روی زنجیره ها سه تا

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

این قسمت که به اندازه لازم رسید کار را تمام میکنیم طرف دیگرهم مثل همین قسمت میبافیم.

آموزش تصويري و قدم به قدم بافت تاپ مجلسي با قلاب

به خاطر داشته باشید برای داشتم محل حلقه آستین بعد از موتیف ها کار به صورت گرد و دورتادور بافته نمی شود . نیمی از بالاتنه را به صورت بالا جداگانه بافته تا پشت تاپ تشکبل شود و نیمه دیگر هم جلو بافت.

با درنظر گرفتن اندازه یقه پست و جلو را به هم وصل کنید.

در صورت تمایل برای زیباتر شده کار می توانید پایین لباس را حاشیه بافته یا ریشه بگذارید.

 

منبع : http://www.abanak.ir/category/housekeeping/baftani-gholabbafi/

اشتراک در تاپیک
اطلاع رسانی از
2 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه کامت ها

سلام،درباره اندازه گیری هم بگید

لطفا عکس کامل شده تاپ رو هم بگذارید و درباره اندازه گیری لباس هم توضیح بدهید.
با تشکر