الگوي بافت + آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس | قلاب بافي

 

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

جز خانم های هنرمندی هستید که به کار قلاب بافی علاقه خاص دارید و دنبال یک نوآوری و ایده جدید درزمینه کاری خود هستید در این جا به آموزش تصویری قلاب بافی پتوی بچه خرس می پردازیم .

آموزش بافت موتیف خرس تدی :

این موتیف زیبا رو می تونین برای بافت کیف ، کوسن، دستگیره و … هم بکار ببرین.

برای شروع یک حلقه زده و داخل اون رو ۶ پایه کوتاه می بافیم .

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

با اتصال به پایه کوتاه اول بافت ردیف اول تکمیل میشه .

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

در هر پایه کوتاه ۲ پایه کوتاه می بافیم تا تعداد دانه ها ۱۲ تا بشه.

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

با اتصال به پایه کوتاه اول این ردیف هم تکمیل میشه. این دو ردیف بافت بینی خرس رو تشکیل میده

حالا نوبت بافت صورته .

در هر پایه کوتاه دو پایه بلند می بافیم.

برای چشم ها از مهره استفاده می کنیم. بعد از بافت ۸ پایه بلند مهره را می بافیم.

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

میشه مهره ها رو بعد از اتمام کار دوخت ولی کار تمیز نمیشه . برای زیباترشدن کار مهره ها رو از نخ عبور میدیم و بافت صورت را شروع می کنیم.

بین مهره اول و دوم ۶ پایه بلند می بافیم.

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

این هم چشمای خرس ما .

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

نهایتا ۲۴ دانه خواهیم داشت. رج را با اتصال به اولین پایه بلند به پایان می رسونیم

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

در ردیف بعدی یک در میان داخل پایه بلند ردیف قبل دو پایه بلند می بافیم.

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

دانه ها ۳۶ تا شده . این ردیف هم تمام.

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

حالا نوبت بافت ردیف آخر است که گوشه های موتیف را تشکیل داده و آن فرم مربعی میدهد.

با سه نجیره بافت را شروع می کنیم.

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

دو پایه بلند در پایه قبلی ، یک پایه دوبل و یک پایه سوبل می بافیم.

دو زنجیره می زنیم و سپس یک پایه سوبل، یک پایه دوبل، دو پایه بلند در یک پایه . یک پایه بلند، دو پایه سادهو بک پایه کوتاه .

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

به این ترتیب یک چهارم کار بافته شده .

اونچه در بافت این ردیف مهمه اینه که پایه ها را مطابق شکل زیر بزیند تا صورت حالت برجسته بگیره . مثل بافت برگ .

به همین ترتیب بقیه ردیف را هم می بافیم.

حالا نوبت بافت گوش هاست. با سنجاق محل گوشها را علامت می زنیم

مطابق شکل زیر از جایی که می خواهیم گوشها شروع بشه دونه می گیریم.

19

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

برای خطوط بینی از نخ و سوزن استفاده کنید.

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

این هم موتیف تکمیل شده ما .

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

برای اتصال موتیف ها می تونین از نخ و سوزن هم استفاده کنین.

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

دو نمونه پتوی بافته شده با موتیف خرس تدی.

در این پتوها موتیف ساده با موتیف خرسی یک درمیان به هم متصل شده اند .

آموزش تصوير بافت پتوي بچه گانه طرح خرس + الگوي بافت

منبع : http://www.abanak.ir/category/housekeeping/baftani-gholabbafi/