آموزش دوخت كت زنانه با يقه آرشال بزرگ + الگو

مقدار پارچه: پشمی 60/1 متر به عرض 140 سانتیمتر، آستری 1متر به عرض 140 سانتیمتر
وسائل لازم: 2 عدد دکمه، دکمه چسبی، لایی چسبی، نوار رنگی

1

2

 قسمت های الگو:
30 –  پیش 2 بار، کیسه جیب 2 بار*
31- طرفین پیش 2 بار، کیسخ جیب 2 بار*
32- طرفین پشت 2 بار *
33- پشت یکبار از تای پارچه *
34- آستین پیش 2 بار- آستین پشت 2 بار *
35- تکه آستین 2 بار از تای پارچه *
36- یقه 2 بار از تای پارچه
37- سجاف 2 بار
38- سجاف حلقه گردن یکبار از تای پارچه آ – لبه جیب کادری به طول 14 سانتیمتر و به عرض 10 سانتیمتر 2 بار
علامت * مطابق رویه یکبار از آستری بریده می شود.
قسمت هایی که لایی می شود برنگ تیره مشخص شده است، قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.

طرز دوخت:
[box type=”success” align=”alignright” ]طرفین پیش را به پیش و طرفین پشت را به پشت بدوزید. درز روی آستین را چرخ کنید. آستین پیش را به پیش و آستین پشت را به پشت وصل کنید. جیب و کیسه جیب را آماده کنید و به لبه مشخص شده بدوزید. نوار رنگی را آماده کنید و به لبه آستین چرخ کنید. تکه آستین را به لبه پایین آستین بدوزید. نوار لبه را به لبه یقه بدوزید. یقه را آماده کنید و به حلقه گردن چرخ کنید. درز سر شانه سجاف را بدوزید. سجاف را روی یقه و بالاتنه قرار دهید، چرخ کنید و به پشت برگردانید. آستری را آماده کنید و کت را بطور کامل آستر کشی کنید. با توجه به علامات جا دکمه باز کنید و روی لبه زیر کت جا دکمه چسبی بدوزید. [/box]

[divider]

الگوها

4 3جمع آوري : مجله با علم

نظر (نظرات) در مورد : آموزش دوخت كت زنانه با يقه آرشال بزرگ + الگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.