مواد اولیه :

شكر                                              يك و نيم كيلوگرم

سركه سفيد                                   يك پيمانه

نعنا تازه                                          150 گرم

طرز تهیه

شكر را با سه ليوان‌ آب در ظرف مناسبي ريخته و مي‌گذاريم بجوشد تا شكر در آب حل شود، سپس نعنا را شسته با نخي مي‌بنديم (تا در شربت پخش نشود و راحت پس از تهيه آن را برداريم) داخل شربت مي‌اندازيم و مي‌گذاريم شربت بجوشد و قوام بيايد. قوام آمدن شربت به اين معني است كه پس از جوشيدن حباب‌هايي مرواريد شكل روي شربت به وجود آيد كه ما در اين حالت با قاشق مقداري از شربت را برمي‌داريم، وقتي مقداري خنك شد، از قاشق سرريز مي‌كنيم، اگر شربت به سختي سرريز شد و كمي كش آمد، يعني شربت ما قوام آمده، در اين حالت سركه را داخل آن مي‌ريزيم. پس از اين كه چند جوش زد از حرارت برمي‌داريم، از صافي رد مي‌كنيم و در شيشه‌هاي مخصوص مي‌ريزيم.

در زمان‌هاي قديم كه در ابتداي فصل بهار با كمبود ميوه روبه‌رو مي‌شدند براي تامين كمبود بدن از ميوه، از كاهو و سكنجبين استفاده مي‌كردند، چون تركيب اين دو بسيار خوشمزه و نشاط‌آور است.

نكــته:

مي‌توان به جاي استفاده از شكر، از عسل براي تهيه اين شربت استفاده كرد.