آنچه شما نیاز دارید:

  • روزنامه قدیمی.
  • کاغذ الیاف درشت سفید.
  • طل سبز.
  • سیمهای مخصوص گل (زرق و برق دار سبز).
  • تفنگ چسبی داغ.
  • قیچی.
  • زیور آلات: میوه های تزئینی، گل مصنوعی و برگ، مخروط کاج، و غیره

 

DIY آسان کریسمس تاج گل

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم

کلید واژه ها: تاج گل،آموزش درست کردن تاج،تاج گل حلقه آموزش گام به گام،آموزش تصویری،کاردستی،هنر خانه داری ایده ی جالب،کار هنری با مواد بازیافتی،تاج گل حلقه ای تاج گل،آموزش درست کردن تاج،تاج گل حلقه آموزش گام به گام،آموزش تصویری،کاردستی،هنر خانه داری ایده ی جالب،کار هنری با مواد بازیافتی،تاج گل حلقه ای تاج گل،آموزش درست کردن تاج،تاج گل حلقه آموزش گام به گام،آموزش تصویری،کاردستی،هنر خانه داری ایده ی جالب،کار هنری با مواد بازیافتی،تاج گل حلقه ای تاج گل،آموزش درست کردن تاج،تاج گل حلقه آموزش گام به گام،آموزش تصویری،کاردستی،هنر خانه داری ایده ی جالب،کار هنری با مواد بازیافتی،تاج گل حلقه ای