آموزش تصویری | طرز ساخت گل سینه چرمی و گوشواره

آموزش تصویری | طرز ساخت گل سینه چرمی و گوشوارهاز چرم 1 گلبرگ بزرگ 2  گلبرگ متوسط و 2 گلبرگ کوچک ببرین.

آموزش تصویری | طرز ساخت گل سینه چرمی و گوشواره

گلبرگارو به چسب چوب آغشته کنین.

آموزش تصویری | طرز ساخت گل سینه چرمی و گوشواره

با دست هر گلبرگ رو بپیچونین و مچاله کنینآموزش تصویری | طرز ساخت گل سینه چرمی و گوشواره

در حالیکه هنوز کاملا” خشک نشده با دست گلبرگارو صاف کنین و بهشون حالت بدین.

آموزش تصویری | طرز ساخت گل سینه چرمی و گوشواره

سنگ ومهره دلخواهتون رو وسط گلبرگا بچسبونین.

آموزش تصویری | طرز ساخت گل سینه چرمی و گوشواره

گلبرگارو از بزرگ به کوچک روی هم بچسبونین.

آموزش تصویری | طرز ساخت گل سینه چرمی و گوشواره

گل رو روی یک تکه چرم که به شکل دایره بریدین نصب کنین.یه سنجاق قفلی رو مث عکس پشت کار قرار بدین.

آموزش تصویری | طرز ساخت گل سینه چرمی و گوشواره

برای ساخت گوشواره کافیه چند تا سنگ رو به هم بچسبونینو قلابهای گوشواره رو روش نصب کنین.

(خورده چرم های چرم فروشی ها رو می تونین با قیمت خیلی کمی بخرین)

aftab92.mihanblog.com