آموزش خیاطی | آموزش دوخت پتوی نوزاد

پتوی نوزاد

 

با دوخت پتویی زیبا و نرم، بستری گرم برای کودکتان ایجاد کنید.
● برای این منظور به مواد زیر نیاز است:
ـ پارچه پتویی به رنگ و اندازه دلخواه
ـ نخ کاموا در رنگ های مختلف و هماهنگ با پارچه پتو و اجزای دیگر آن ( از هر رنگ کمی)
ـ دکمه در رنگ های مختلف
ـ سوزن بزرگ متناسب با نخ کاموا
ـ پارچه فوتر در رنگ های گوناگون ( کمی)

● دستور دوخت
۱) ابتدا برش انجام گرفته در دور تا دور پتو را با قیچی صاف کنید. با نخ کاموا و سوزن، لبه های اضلاع این پتو را به فرم دندان موشی سردوزی کنید. بهتر است دندان موشی ها بزرگ باشند (سردوزی مانع ریش ریش شدن تار و پود پتو می شود). در این پتو برای دوخت دندان موشیِ هر ضلع، از یک رنگ نخ کاموا استفاده شده است.
۲) دایره ای به قطری متناسب با اندازه پتو بر روی کاغذی رسم کنید و سپس دور آن را با قیچی ببرید. به این ترتیب الگوی کاغذی برای برش وصله های دایره ای شکل روی پتو آماده می شود. الگو را بر روی هر یک از پارچه های فوتر رنگی قرار دهید و از هر پارچه دو دایره ببرید. هر یک از وصله های دایره ای شکل را بر روی پارچه پتو و در محل های مورد نظر برای دوخت قرار دهید و با سوزن ته گرد ثابت کنید. سپس نخ کاموا و سوزن را آماده کنید و در داخل هر یک از وصله ها به فاصله نیم سانتی متری از محیط دایره، کوک هایی با اندازه متوسط بزنید. به این ترتیب وصله ها به پارچه پتو متصل می شوند. پس از اتصال، هر یک از سوزن ها را از آن جدا کنید.
همین کار را (کوک زدن) در لبه خارجی دایره و بر روی پارچه پتو، با نخی به رنگ متفاوت انجام دهید. کلیه این کوک ها تنها دارای جنبه تزئینی هستند زیرا پارچه فوتر هرگز ریش ریش نمی شود و در نتیجه به سردوزی نیز نیاز ندارد.
پس از پایان کوک زدن ها، مرکز هر یک از دایره های وصله ای را پیدا کنید و دکمه ای بر روی نقطه مرکزی دایره، با رنگی متفاوت و به وسیله نخ کاموا محکم بدوزید.
▪ نکته: مراقب باشید که امکان کندن دکمه برای بچه وجود نداشته باشد.
۳) مرحله آخر دوخت، ضربدرهای تزیینی در نقاط مختلفی از پارچه و در فواصل میان دایره هاست.

 

منبع : تبیان

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است