راههایی موثر برای ترک سیگار

تقریبا همه آنهایی که سیگار میکشند، میدانند هر سیگار آنها را یک قدم به زمینگیرشدن و بیماری نزدیکتر میکند، اما نمیتوانند سیگارشان را ترک کنند، این ناتوانی فقط مخصوص مردم معمولی نیست، حتی پزشکانی هم وجود دارند که در مطب به بیمارانشان تذکر میدهند از سیگار پرهیز کنند و خودشان در خلوت سیگار دود می کنند. میدانید مشکل سیگاریها چیست ؟ آنها راهکارهای عملی کنار گذاشتن سیگار را نمیدانند.

هیچ دقت کردهاید که سیگاریها چه زمان سراغ سیگار میروند؟ بیشتر آنها وقتی خسته و کلافهاند، دست به سیگار میشوند. بعضیها هم ناخودآگاه وقتی در حال فکر کردن هستند سراغ سیگار میروند. بعضیها هم برایشان زمان فکر کردن یا خستگی فرقی نمیکند، چون سیگار کشیدن برای آنها به یک عادت تبدیل شده است!

از میان دلایل گرایش به سیگار که در بالا ذکر کردیم متوسلشدن به سیگار برای رفع خستگی از دو علت دیگر شایعترین علل محسوب میشود. احساس خستگی به معنی خستهشدن از یکنواختی، کسالت و تکرار است. تکرار و یکنواختی از عادتهای قدیم شما شکل میپذیرد. به عنوان نمونه، امکان دارد شما پس از پایان کارهای روزانه و بازگشت به منزل از برنامه هر روزه و تکراری خود پیروی کنید یعنی اول غذایی بخورید، بعد مدتی تلویزیون تماشا کنید و دست آخر به رختخواب بروید. این یکنواختی نه تنها برای شما ملالانگیز است بلکه به نحوی از شما دعوت میکند که سیگار را در بخشی از این برنامه قرار دهید.

بنابراین اگر در برنامه روزانه خود سیگار را برای غلبه بر خستگیها گنجاندهاید و احساس انزوا و تنهایی میکنید، وقت آن رسیده است که تغییراتی در برنامه زندگی خود بدهید.

تغییر در برنامههای یکنواخت زندگی به شما کمک میکند که احساس بهتری در مورد خودتان داشته باشید و برای پرکردن اوقات فراغت از خطر افتادن به دام سیگار درامان باشید.

فرمانهایی علیه سیگار

فرمان اول: بعضی از کسانی که سیگار میکشند فقط به این دلیل سیگار میکشند که دستهایشان خالی مانده است و آنها ناخودآگاه سراغ سیگار میروند! بنابراین از خطر افتادن به دام سیگار زمانی که دستان شما به کاری مشغول نیستند، بر حذر باشید. آگاه بودن از این عامل خطر، شما را از روشنکردن خود به خودی سیگار زمانی که دچار احساسات منفی هستید، نجات میدهد.

فرمان دوم: برنامه روزانه خود را تغییر دهید. برای حذف سیگار در برنامه روزمره، به ایجاد تغییراتی در خود برنامه نیاز است. به عنوان مثال، اگر هر روز صبح بعد از برخاستن از رختخواب مسواک میزنید و سپس سیگار خود را روشن میکنید و یک فنجان چای میل میکنید، این برنامه را تغییر دهید. میتوانید بعد از برخاستن و مسواک زدن، یک لیوان آبمیوه میل کنید. مقداری پیادهروی کنید و سپس چای خود را بنوشید.

فرمان سوم: خودتان را سرگرم کنید. خود را با کارهایی که امکان سیگارکشیدن را مشکل میسازد، مشغول کنید. این فعالیتها شامل شستن ظروف، حلکردن جدول یا نوشتن یک نامه است.

فرمان چهارم: ورزش کنید. این به معنی یک بار برنامه ورزشی رسمی نیست. به طور مثال، میتوانید به جای استفاده از آسانسور از پلکان استفاده کنید یا در حالی که نشستهاید بدن خود را در وضعیت انبساط و کشیدگی قرار دهید.

فرمان پنجم: از وضعیتهای ناراحتکننده دور شوید. اگر احساس انزوا و تنهایی میکنید احتمالا برای رسیدن به آرامش به دنبال سیگار خواهید رفت. برخیزید و از آن محل دور شوید، به کسی تلفن بزنید، به پیادهروی بروید، آشپزی کنید یا با فعالیت دیگری خود را مشغول سازید.

فرمان ششم: دلایل ترک سیگار را برای خود بازگو کنید. بسیاری از سیگاریها به صورت ناخودآگاه سیگار میکشند و اگر بتوانند علل استعمال دخانیات را برای خودشان فهرست کنند، راحتتر میتوانند جلوی وسوسه سیگارکشیدن را بگیرند.

فرمان هفتم: از حمایتهای اجتماعی بهرهمند شوید. زمانی که احساس تنهایی و ملامت میکنید، نزد دوست یا اعضای خانواده بروید. به جای اینکه از سیگار به عنوان «یک دوست تسلیبخش» کمک بگیرید، از حمایت آنها بهره مند شوید.

 

منبع : انجمن عروسانه

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است