تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن خربزه در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن خربزه درخواب بر پنج وجه است.

اول: بيماري. دوم: زن. سوم: غم. چهارم: منفعت. پنجم: عيش خوش، خاصه كه شيرين است.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
خربزه زرد در خواب بيماري است و خربزه سبز، كه شيرين نباشد، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ ديدن بهتر از كوچك است و خوردنش درخواب زياني ندارد.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
خربزه شيرين درخواب ديدن در وقت خويش و خوردن آن، دليل بر زوال غم و اندوه بود. اگر بي وقت بود، بدان قدر گرفتار شود كه آن را علاج نداند.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ديدن خربزه در خواب بستگي به وضع خربزه دارد و با تغييراتي که در رنگ و مزه و کيفيت آن پيدا مي شود تعابير متعارف مي گردند. خربزه کلا عيش است و تمتعي است که ما از چيزهاي مختلف مي بريم. اين عيش و تمتع و لذت گاه کام ما را شيرين مي کند و گاه تلخي مي آورد. چنانچه بيننده خواب ببيند که خربزه مي خورد و آن خربزه شيرين است کامياب مي شود به اندازه خربزه اي که خورده و به قدر شيريني آن. اگر خربزه اي که مي خوريد بزرگ باشد بهتر از اين است که کوچک و محقر باشد. اگر در خواب ديديد که خربزه مي خوريد و فصل خربزه است نيکو است و خواب شما مي گويد غم و اندوه شما از بين مي رود و اگر چيزي از خربزه باقي بماند به همان مقدار غم شما باقي مي ماند که با اين وصف اگر تمام خربزه را بخوريد بهتر است. اگر ببينيد که خربزه زيادي داريد با انبوهي از مشکلات رو به رو مي شويد و اگر يکي از خربزه ها را برداريد کاميابي است به همان اندازه که برگرفته ايد. ديدن خربزه لکه دار در خواب خوب نيست. در غير فصل نيز خوردن خربزه خوب نيست و نشان غم و اندوه است.
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

4 نظر
 1. ELaha گفته

  من خواب دیدم چندتا کیسه بزرگ خربزه های بزرگی هس دوتاشو به من دادن گفتن برای توهس ودیدم که دارم خربزه میخورم تا آخرش پرآب وشیرین هم بود تعبیرش چی هس ممنونم ازتون بگین

 2. رسول گفته

  سلام من در خواب دیدم خربزه های زیادی بود که از درخت آویزان بود بزرگترینش رو گرفتم و کشید هرچی تلاش کردم کنده نشد یه زن هم دیدم البته پشت به من بود صورتشو ندیدم اونجای هم که بودم شکل یه باغ بود

 3. بیرانوند گفته

  سلام من تو خواب فقط یه خربزه دیدم که یه نفر انگاری یه کم ازش خورده بود .من نه بهش دست زدم نه ازش برداشتم .رنگش هم زرد بود

 4. ارمین گفته

  سلام من تو خواب دیدم چهار تریلی خربزه دیدم ولی ازشون نخریدم ونخوردم تعبیرش چیه ممنون مرسی دوستان باتشکر حسنی