تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا افتادن دندان در خواب چیست ؟

تعبیر خواب دندان  به روایت امام جعفر صادق

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.

اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند.

اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان.اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده.

دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد.

با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد.

اگر ببیند که دندانهایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد

اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید. برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

103 نظر
 1. نوید گفته

  سلام مامانم خواب دیده که دندون خود را مز کشد و او را پرت می کند پاک می باشد و سفید و براق است و منم خواب دیدگ که تمام دندان هایم را کشم خودم به جز دندون ها پیش رویم فک بالا و فک پایان

  1. مهدی گفته

   سلام من چند ماهی هست که دندون هامو اورتودنسی کردم بعد خواب دیدم که تو خونه پدربزرگ پدریم بودم بعد خانواده من نبودن فقط خودم بودم با خانواده دوتا عمه هام بجز شوهر هاشون پسرعموهام تو اشپزخونه ردیف نشسته بودن و میخندیدن برادر کوچیکم که 6سالشه دست انداخته بود دور گردن یکی از پسر عموهام من همین که میخواستم وارد اشپزخونه بشم دختر عموم جلوم رو گرفت و یه لبخند بهم زد دقیقا اورتودنسی های من رو داشت انگار یکی بودن مدلشون رنگ کش ها همه یکی بود تعبیرش چی هست؟!

 2. ناشناس گفته

  من خواب دیدم دندون دوتا مونده به اخر سمت کمی لق بود اما من دندون عقلم رو بدون درد و هیچ خونی کندم و گذاشتم کف دستم کاملا سالمو صدفی و زیبا بود بعد دادمش به مامانم تعجب کرده بودم که چه راحت کنده شد و چرا دراومد اخه سالم بود بیدار شدم ۶ و نیم صبح بود لطفا تعبیرشو میگین نگرانم

 3. ناشناس گفته

  سلام من خواب دیدم چندتا از دندونام تو خواب سیاه و خرد شده بود که همراه غذا از دهانم اومد بیرون تعبیرش چیه؟ لطفا بهم بگین ممنون میشم

 4. ناشناس گفته

  سلام من خواب دیدم چندتا از دندونام تو خواب سیاه و خرد شده بود که همراه غذا از دهانم اومد بیرون تعبیرش چیه؟ لطفا بهم بگین ممنون میشم

 5. زهرا گفته

  من ی خواب می بینم افتادن دندان هایی ک سالم وتمیز و زیبان لق میشن خود ب خود میوفتن تو دستم بعدها هم ی نفر از اعضای خانواده یا اقوام میمیرن تو واقعیت

 6. هانیه گفته

  سلام من خواب دیدم دندونای فک بالام دارن میوعتن ولی بزور من نمیزاشتم میزاشتم سر جاش بعد یکی از دندونای اسیاب بالا اخریه کنده شد با ریشه ای باورنکردی و بلندش خواستم بزارمش سر جاش و نمیتونستم و ریشش شکست دندونای پایینمم همه سیاه و نصف شکسته بودن وایی وحشتناک بود این خواب از ساعت ۱۰ صب تا ۱۲ دیدم ایا کسی هس بگه چه تابیری داره؟ خواهش میکنم اگ کسی میدونه بگ

 7. ناشناس گفته

  سلام من خواب دیدم فقط 3 دندان در فک بالا داشتم

 8. سحــر گفته

  سلام من خواب دیدم نصف دندون آخریه زیریم ک تو واقعیت درد میکرده تو خواب کشیدمش تعبیرش چیه؟ لطفا بگین.

 9. مجتبی گفته

  سلام خواب دیدم که اکثر دندانهایم افتاده و اول سه چهار تا دندانهایم که خراب هست افتاده که انداختمشان و بعد اکثر دندانهایم افتاد و خون در کف دهانم بود و خواهرم را صدا میکردم و گفتم همه افتاده باقی شان را هم بکنم که یکی از دندانهای عقبی را نیز خودم کندم که یک دفعه دندان مصنوعی بزنم و ناراحت بودم که چگونه سر کار بروم

 10. Elay گفته

  سلام،من مادربزرگم چندروز پیش فوت شدن
  من خواب دیدم خونه اونام،و دندون نزدیک به عقل من شکست وافتاد تو دست خودم،دهنم پرازخون شد،مادرمو صدا کردم که گفت برو دهنتو اب بکش درست میشه.. با ناراحتی داشتم به دندون تو دستم نگاه میکردم گفتم همین چندروز پیش یه دندون دیگمم افتاده بود،ولی حتی تو خوابم اشفته بودم.. (تواین خواب پدرم که چندسال پیش فوت شدن هم بود)

 11. عاطفه گفته

  سلام من خواب دیدم کل دندونام ریخت کف دستم و خیلی نگران و پریشان بودم تعبیرش چیه؟

  1. فاطمه گفته

   سلام من خواب دیدم دندونم درخواب افتاد ومن اورو در کف دست مادرم قرار دادم در دست مادرم خوردشد

 12. علی گفته

  سلام خواب دیدم ۳ دندان پایین جلو وسط افتاده اند و تو دستمه البته تو آینه که میبینم بقیه دندونم زرد و زشت شده اند خیلی نگرانم.

  1. ناشناس گفته

   من خواب دیدم دندون دوتا مونده به اخر سمت کمی لق بود اما من دندون عقلم رو بدون درد و هیچ خونی کندم و گذاشتم کف دستم کاملا سالمو صدفی و زیبا بود بعد دادمش به مامانم تعجب کرده بودم که چه راحت کنده شد و چرا دراومد اخه سالم بود بیدار شدم ۶ و نیم صبح بود لطفا تعبیرشو میگین نگرانم

 13. Eliiii گفته

  سلام من خواب دیدم سقف دهانم ۴ تا دندون دارم ک یکیش نیش هست و سفید خیلی سفید بود با دستم دندونمو که لق بودو کندم. مامانم اونجا بود با یه ساک گفتم مامان نگا دندونم افتاد اما انگار از دستم ناراحت بود و فقط نگاهم کرد و رفت دوباره گفتم بهش اما محل نداد و رفت
  تکرار میکنم دندونم خیلی سفید بود که خودم دیدم گفتم چقدر سفیده دندونم بعدش از خواب پریدم

 14. سحر گفته

  سلام ایا درسته میگن خواب دندان رو ببینی یعنی اینکه یکی از اعضایی خانواده خواهد مرد

 15. سحر گفته

  سلام ایا درسته میگن خواب دندان رو ببینی یعنی اینکه یکی از اعضایی خانواده خواهد

  1. محمد گفته

   درسته من دیدم ۷ از دندانم افتاده

 16. فرشید گفته

  سلام و عرض ادب
  در خواب دیدم دندان نیش همسرم لق شده و من آن را کشیدم و با تعجب به جای دندان استخوانی عجیب و بزرگ در آمد.به نظر شما تعبیر آن چیست؟

 17. elaheab گفته

  سلام همسرم خواب دیده که داشته چیزی میخورده که یهو دندان نیش بالاییش کنده شده و افتاده توی دستش و توی لثش یه تیکه آهن مونده بوده انگار ریشه دندون از آهن بوده و در همین حین خونه ی عموش جمعیت زیادی بودن انگار که به مردم داشتن غذا میدادن و مردمی که غذا میگرفتن دوباره میومدن توی صف و درخواست غذا میکردن میخواستم اگه میشه برام تعبیر کنید ممنون

 18. امین گفته

  سلام من خواب دیدم دندون نیشم که انگار لق بود افتاد تو دستم چند تیکه بود به همه نشونش میدادم تعبیرش چیه ؟

 19. nasrin گفته

  سلام من خواب دیدم که دندان کناری دندان جلوم افتاد داخل دستم وخودم دوباره گذاشتم سرجاش کسی میدونه تعبیرش چیه؟

 20. ناشناس گفته

  سلام خسته نباشید من دیشب تقریبا حدود ساعتهای 4 بامداد خاب دیدم ک توی حمام البته با لباس نشستم و دندونهای فک پایینمو راست و چپ رو میکنم از جاش میبینم روی زمینه تو دستم میگیرم و به مامانم میگم بجاش دندون مصنوعی میذارم سه تا پهلوی هم سیاه و شایدم پر کرده هستش ک تو بیداری سه تا بالایی از سمت چپ همینجوریه و سه 4 تای دیگه هم بهش چسپیده بودن ک کاملا سفید و براق بودن از اینکه فک پایین خالی شده بود حس بدی داشتم انگار دهنم کج شده بود تو اینه میبینم ک از پایین فقط دندونهای جلویی کاملا سفید سر جاشه و یکی آخری و جای زخم یکی از دندون هاهستش خدا کنه فهمیده باشین خواهش میکنم تعبیرشو بگید من نامزدم و عروسیمم نزدیکه خیلی میترسم اتفاقی بیفته خیلی ممنون .

 21. Mehri گفته

  خوب بود ولی اونی که من میخاستم نبود مامانم تَو خواب دیده دوتا دندان جلشو کشیدن

 22. ehsan گفته

  khob bod vali omidvaram chizi nashe

 23. فروزان گفته

  سلام خواب دیدم کل فک پایین با دندانهای از دهانم جدا شده بعد از چند دقیقه آن را دو باره در دهانم گذاشتم.

 24. رضا گفته

  خواب دیدم که 8 دندانم که شامل 4 دندان بالا و 4 دندان پایین من افتاد، و من کنار باغچه دهان و دندانهای اقتاده را شستم

  تعبیرش چیست

 25. رضا گفته

  سلام..من خواب دیدم دوتا از دندانهای من افتاد یکی از ریشه کناریش هم از ریشه نبود..از دندان های کرسی بود..و فکر کنم دندانهای بالایی بود..توروخدا تعبیرشو بگید

 26. فاطمه گفته

  صبح بعد نماز دوباره خوابم برد چند ساعت بعد خواب دیدم که دندان نیش پایین یک تیکه شکست تو دستم بعد جلو آیینه رفتم دیدم دندون پر از خونه نه اینکه خونش بریزه زیرش میگ دست که زدم دندون و کندم یه موجود سیاه بیرون اومد و جرم سیاه بعد زیرش یه دندون سفید و تمیزی بود که از هوا بیدار شدم لطفا جواب بدیدن؟

 27. مهدی گفته

  ساعت ۱.۳۰ بامداد ب اندازه ۲۰ دقیقه خواب دیدم دندون جلوییم افتاد.هرچی هم زبون میزدم جای دندون حس نمیکردم.حتی بعد از بیدار شدن شک داشتم ب بودن دندون.خواب خوبی نبود.
  ممنون میشم تعبیر خواب چیه

 28. فاطمه حیدری گفته

  سلام علیکم،خواب دیدم که سید و روحانی شهر سه عدد دندان به شوهرم داد و شوهرم هم مبلغی پول به او داد

 29. اکرم گفته

  سلام من خواب دیدم یکی از دندونهای کناره تخت پایین سمت راست بدون خونریزی دراومد تو دهنم میشه لطفا تعبیرش کنید ممنون .پ

 30. پدرم گفته

  سلام من امروزظهربین ساعت 3الی5.5خواب دیدم دندون برادربزرگترازخودم دندان بغل نیشش افتاده وداره خون میادخودشم بالای الاغ درازکشیده وبی حاله پدرمم که فوت کرده بودهم توخواب دیدم که به چهره ای دیگه ای بودکه کمک حال برادرم بودلطفابفرماییدتعبیرش را

 31. Mohammad گفته

  تعبیر خوابم چی میشه ؟

 32. Mohammad گفته

  سلام . ساعت یک و نیم ظهر خواب دیدم که چهار تا از دندانهای آسیابیم افتاده بود تو دهانم . اول فکر کردم یکی هست بعد متوجه شدم چهارتا هست که یکیش هم از وسط شکسته و سه قسمت شده بود . دهانم پر از خون لخته شده بود . که آب زدم شستم . همون موقع از خواب بیدار شدم ‌.

  1. فاطمه سادات گفته

   خوابی که خون داشته باشه باطلِ

 33. حمید گفته

  دندانها در علم نفوس به معنای
  قرینان و مجاورینند.
  ریختن دندانها یعنی هلاکت قرون
  کم اهلکنا القرون

 34. غزل گفته

  سلام من دیشب خواب دیدم که دندونام ارتودنسی شده و بعد از چندلحظه فشار خیلی زیادی بهش اومد و تمام دندونام تودهنم خورد شد!دقیق یادم نیست ولی فکر کنم خونم دیدم که مادرم جلوم بود گفتش فقط دندونای جلوییت مونده اونم دوسه تا!
  تعبیرش چیه؟

 35. علیرضا گفته

  اگر کسی خواب ببینه دندون نیش سمت چپش افتاده و تو دستش میگیرش به چه معناست ؟

 36. Zahra گفته

  سلام من دیشب خواب میدیدم که دندون های اخر سمت راست بالا مرتب خرد میشدن و تو دهنم میریخت و من هر سری اونهارو بیرون میریختم ولی باز همون مشکل پیش میومد برای دندان بعدی ولی فقط جای دندان اول خالی بود و هی بجاش دندونای بلند میومد و مرتب میشکست

 37. فرشاد گفته

  چقدر عجیبه خیلى ها مثل من خواب دیدن که دندونه پایین سمت راست قبل عقلشون خیلى به راحتى از جاش در میاد،چرا انقد این خواب تکرار شده!!!!

 38. عرشیا گفته

  سلام من دیشب خواب دیدم ک یکی از دنداهای جلوی بالای لق شد وسپس افتاد وخون جاری شد ممنون میشم اگه تعبیر کنید

  1. Elena گفته

   گفته شده خون خواب رو باطل میکنه پس از دوباره باید خواب ببینید ?

 39. arezop گفته

  سلام.من خواب دیدم همه ی دندونای بالام اافتادن بجز یکی از وسطشک نووفتاده ود نگا آنه میکنم و متوجش میشم.ولی نمیدونم کجا افتادن.یهو نگا کردم نبودن

 40. ENAHE گفته

  سلام من مجرد هستم خواب دیدم دندون های پایینم یکم اومده بالا و زیر اونا دندون های جدید در اومده وقتی میبینم دندون های قبلیم لق شده یکم اونارو خودم میکشم و میذارم کف دستم که وقتی دندون اخری رو میکشم احساس میکنم عصب دندونم خونی کنده میشه تعبیرش چیه

 41. الیا گفته

  سلام. من صبح خواب دیدم که دندان سمت راست دهانم(قبل دندان عقلم)خیلی به راحتی وقتی دست زدم در امد و کف دستم گذاشتم و سیاه بود لطفا تعبیر خوابم را بیان کنید.

 42. الیا گفته

  سلام. من صبح خواب دیدم که دندان سمت راست دهانم(قبل دندان عقلم)خیلی به راحتی وقتی دست زدم در امد و کف دستم گذاشتم و سیاه بود لطفا تعبیر خوابم را بیان کنید.

  1. Elena گفته

   وای منم دقیق همین خوابو دیدم امروز صبح ولی ماله من دندونم سفیده سفید بود! منم راهنمایی کنید لطفا

 43. جواد گفته

  سلام من همین الان از خواب بیدار شدم. خواب دیدم که تمام دندان های دو طرف دهانم در حال افتادن است و به شدت خون از دهانم جاری است به طوری که وقتی بیدار شدم اب از کنار دهانم جاری بود.

  1. م گفته

   سلام دیدن خون در خواب خواب رو باطل میکنه

 44. سمیرا گفته

  سلام من خواب دیدم دندونم افتاد و به جاش یه دندون دیگه در اومد میشه لطفا تعبیر کنید مرسی

  1. مهمان گفته

   دندون کجا بود؟

  2. ناشناس گفته

   دندان.اسیاب پایین

 45. الیا گفته

  اوه مای چیپس

 46. رسول گفته

  با سلام، خواب دیدم ک دارم میدوم اما زمین نخوردم ک یهو دندانهای بالا و پایینم بهم برخورد کردند و چنتا از دندان های بالا قشمت راست فکم افتادن، چند بار که آب دهانمو ریختم خون اومد ، فقط یه دونه از دندان های فک بالا قسمت راست مونده بود که بعد از چند دقیقه دیدم که لق شده خودم کندمش، طوری ک قسمت راست فکم دیگه هیچ دندونی نبود، لطفا بگید تعبیرش چیه

 47. mohammad گفته

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار و همچنین تبریک سال جدید
  من قبل از ۱۳ بدر سال ۹۶ خواب دیدم که دندان کنار عقلم افتاده؟ میشه لطفا خوابم را تعبیر کنید ممنون

  1. یاسمن گفته

   سلام..من هم دقیقا همین خواب رو دیدم..ینی اینکه یه دفه توی آینه نگاه کردم و دیدم ک دندونی ک قبل از دندون عقلمه افتاده.. ولی توی تعبیرا چیزی منو متوجه خودش نکرد..

 48. رها گفته

  سلام ببخشید مجردم و خواب دیدم دندان آخرم لق شده و من خودم اونو در میارم و تو دستم بود تعبیرش چیه؟کمکم کنید لطفا

  1. بهنام گفته

   سلام ببخشید مجردم و خواب دیدم دندان آخرم لق شده و من خودم اونو در میارم و تو دستم بود تعبیرش چیه؟

  2. سحر گفته

   خب مجرد باش چه ربطی داره آخه!خخ

 49. رها گفته

  سلام ببخشید من همسر ندارم و خواب دیدم دندان آخرم لق شده و من خودم اونو در میارم و تو دستم بود تعبیرش چیه؟کمکم کنید لطفا

  1. بیتا گفته

   سلام
   خواب دیدم دیدم دندان نیش پایین خود به خود لق شد و افتاد تو دستم یه دندان سفید و سالم و زیبا تو دستم نگهش داشتم … خیلی نگرانم لطفا تعبیرشو به من بگید

 50. کیان گفته

  من سه چهار تا دندان خراب تو دهانم دارم!!!
  خواب دیدم،سرم رو روی پاهای خواهرم گذاشتم و ایشان با یک انبر دوتا از دندونام رو براحتی و بدون خونریزی کشید و در کف دستم گذاشت!?
  میخواست بعدی رو بکشه که، نذاشتم و گفتم این یکی به عصب رسیده و درد شدیدی خواهد داشت…
  میشه تعبیر خوابم رو بگید؟
  من بارها خواب های مختلفی دیدم که،در زندگیه واقعیم تاثیر داشته و یجورایی ،گاهی اوقات،واقعیت زندگی شخص یا اشخاصی رو در خواب دیدم،بدون اینکه از آنها اطلاعی داشته باشم…
  از این بابت،خیلی اذیت میشم گاهی در زندگیم!
  با کی میتونم در موردش صحبت کنم،تا راهنماییم کنه؟
  به قول یکی از دوستام؛
  شاید وضیفه ای گردنم باشه در قبال دیدن این خوابها،اونم در مورد دیگران…
  من از اسرار و رموز خوابها هیچی نمیدونم متاسفانه…

 51. کیان گفته

  وای

 52. محمد گفته

  سلام با سپاس از شما
  بنده خوابی دیدم که در ان دندان های جلویی من همه سیاه و لبه های انها شکسته بود مانند دندان های افراد معتاد و خودم بادست دندان جلویی فک پایین خودم را با خون ریزی میکشیدم اما در پایان خواب نتوانستم دندان را در بیاورم جایی دندانهای بغلی هم خالی بود انگار تازه کشیده شده بود. صبح روز بعد همان دندان کمی درد میکرد.
  سپاس گذار میشوم تعبری برای این خواب پیدا کنیین

 53. سارا گفته

  سلام.

 54. هما گفته

  من خواب دیدم سومین دندونم از پایین از سم چپ لق بود بد دست زدم بهش جدا شد ب راحتی. بدشم خواب دیدم دهنم پر خورده ریزه دندون شده اندازه کف دست پرشد دستم. چیه تعبیرش?من خواب دندون افتادن خیلی میبینم.?

 55. بهرخ گفته

  سلام من خواب دیدم یکی از دندون های بالام افتاد و بعدش ار جاش چرک میریخت تعبیرش چیه؟

 56. مهسا گفته

  سلام من خواب دیدم که دندونام همه لق شدنو ودرد میکردن که یه دفعه همشون ریختن تعبیرش چیه خیلی میترسم

  1. محمدرضا گفته

   اینو منم دیدم ولی بدون درد بود و دندان های فک بالا سمت چپ موقع آب گرفتنه دهانم همه یهو ریختن و وقتی نگاه کردم جای دندانهام بسیار عمیق و خالی مونده بود بعضی از دندان ها هم نصفه سره جاشون مانده بود

 57. مجتبي گفته

  من خواب دیدم دارم دهنمو میشورم که یهو دندون نیشم بدون لق شدن اومد تو انگشتم تعبیرش کنید لطفا. صدقم دادم.

 58. وحید گفته

  خرافات

 59. پونه گفته

  سلام.خواب دیدم ۲ یا ۳ تا دندان جلوام اینقدر لق شده بود که با دستم گرفتمش موند کف دستم خیلی سفید و سالمو بزرگ بود.من به حد مرگ گریه میکنمو و فریاد میزنم ولی خانوادم به دندونام نگاه میکن و اهمیت زیادی نمیدن و من بیشتر فریاد میکشم
  در ادامه خوابم دیدم که نامزدم به گفته ی دیگران اعتیاد داشته و من ترکش کردم.
  خیلی استرس دارم

 60. حسین گفته

  سلام من خواب دیدم یکی از دندونام خود بخود افتاد و دست کردم دهنم برداشتم .از دندان های عقبم بود .میشه تعبیرشو بگید

  1. محمد گفته

   من دیشب خواب دیدم دندان جلو از پایین خواهرم افتاد گم شد بعد پیداش کردیم

 61. مسلم گفته

  سلام.خواب دیدم یکی از دندان های کرسی پایینم که در واقعیت هم خراب است در خواب ان را با دست خودم کندم و دیدم خیلی سیاه و خراب است تعبیرش چیست ممنون

 62. Maryam گفته

  سلام من خواب دیدم دندان عقلم از وسط دو نصف شده البته از بغل و گرفتم دستم و هیچ خونی هم نیامده لطفا تعبیر خواب من و بگید ممنون میشم یه دنیا

 63. احسان گفته

  از هیچ خوابی نترسید
  چون امام صادق ع فرمودند خواب انسان مومن بین زمین واسمون میمونه وهرجور تعبیرکنید همونجورپایین میاد
  این از لطف خداست,خوابهاتون رو زیباتعبیرکنید وباصدقه دعا زیباترش کنیدکه خدا بسیارمهربانه

  1. محمدرضا گفته

   احسنت منم به این حرف اعتقاد دارم…
   اصلا قانون جذب و کائنات هم میگه به هرچیزی که فکر کنید جذبتون میشه…
   در این مورد هم صدق میکنه و کافیه ب فال نیک بگیریم و از جمله ی معروف ک میگه دندون خراب یا لق رو باید کشید و دور انداخت…. در این ضمینه بکار ببریم..
   و فکر کنیم افتادن دندان دفع بلا بوده در خواب.
   صدقه عمر رو افزایش میده و هزاران بلا رو دور میکنه.
   ممنون از آقا احسان با نظر واقعا متفاوتشون

 64. گلی گفته

  ببخشید من دو تا خواب یه خواب دیگه هم دیدم که اگه امکان داره تعبیرش را بفرمایید خیلی میترسم.چون خوابهای من تعبیری هست.دیدم یک نفر به من شلوار خیلی سفید از جنس پنبه وبافتنی بود به من داد و دیدم خود ان شخص هم عین ان را پوشیده.وداریم در خیابان میگردیم لطفا تعبیرش را برام بگید و از نگرانی بیرونم کنید البته صدقه دادم

 65. گلی گفته

  سلام من در خواب دیدم دندان زیرین ۴ امین دندان اگه از جلو بشماریم به سمت چپ بدن.از وسط کنده شد وفقط از بغل لثه ان را نگه داشته بود وداخلش پین بود که پینش خارج شد.ودهانم پر از خون غلیظ شد که چندین بار در خواب خون را از دهانم خارج کردم.لطفا تعبیرش را بگوییم ممنون میشم

  1. گلی گفته

   ببخشید من دو تا خواب یه خواب دیگه هم دیدم که اگه امکان داره تعبیرش را بفرمایید خیلی میترسم.چون خوابهای من تعبیری هست.دیدم یک نفر به من شلوار خیلی سفید از جنس پنبه وبافتنی بود به من داد و دیدم خود ان شخص هم عین ان را پوشیده.وداریم در خیابان میگردیم لطفا تعبیرش را برام بگید و از نگرانی بیرونم کنید البته صدقه دادم

  2. شيما گفته

   خون،خواب را باطل میکند…

  3. الی گفته

   کلا دیدن خون در خواب؛باطل کننده خواب است تا جایی که من اطلاع دارم☺

  4. عطیه گفته

   خون مبطل خوابه، نگران نباشید

  5. عباس گفته

   با سلام.
   من شب خواب دیدم‌ دندانم لق شده و خودم تو خواب کندمش ولی وقتی کندم خورد شده بود تو دستم از خواب پریدم نیم‌ ساعت بعد خواب عروسی خودم رو دیدم که خیلی عروسی خوب و ریلکسی بود ممنون‌ میشم راهنمایی کنید

 66. فاطمه گفته

  سلام , من خواب دیدم یکی از دندونای پایینیم اون ته افتاد وجاش یه دندون سفید وسالم بیرون اومد,مممون میشم تعبیرشو بگید

 67. لیلا گفته

  سلام. من خواب دیدم ک دارم تو آینه نگاه میکنم و میبینم ک سه تا دندون بالایی قسمت جلوم نیستن.وهمینطور ک ناراحت بودم و داشتم به جای خالی دندونام نگاه میکردم احساس میکردم ک دندونم دوباره میخواد نوک بزنه. لطفا اگه ممکنه خواب منو تعبیر کنید.

  1. مهدی گفته

   منم درست همین خواب رو دیدم

  2. زهرا گفته

   منم دقیقا همین خوابو دیدم اما تعبیر این نیس که

 68. هانیه گفته

  با سلام . اگر دندان لق شود بعد بیفتد آن هم دندان نیش تعبیر چیست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر

  1. عباس گفته

   نیدونم

  2. شکیبا گفته

   اره منم دقیقا همین خوابو دیدم تعبیرش چی میشه؟

  3. امید گفته

   دقیقا همین سوال را دارم

  4. پانته آ گفته

   واااى منم همین خوابو دیدم?دندون نیشم لق شد و افتاد تازه بعدش چهار پنجا دیگشم ریخت کف دستم

 69. بیباک گفته

  بعد از ۱ هفته دیدن خواب عروسی و حالام خواب افتادن دندان های کناری وتعبیرشون عصبی شدم و میترسم
  همسرم چند بار بابیل چپ کرد و چند بارم نزدیک بود با ماشین چپ کنیم ولی ب خیر گذشت
  امیدوارم تعبیرش درست نباشه
  خدایا خودت توکل ب تو
  در هر صورت مطالب جامع و خوب بود

  1. احمد گفته

   اگر خوابی دیدید و احتمال دادید که تعبیر آن بد می شود و بلا و مصیبتی در پیش است، صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید تا به خواست خدا بلا دور شود (از قضا و قدر خدا فقط به خود خدا می توان پناه ببرید).

  2. نازتی تی گفته

   خب دوست عزیز وقتی خواب بد دیدی که نباید بد تعبیر کنی!
   تو کتاب حلیه المتقین نوشته که خواب رو هرجور تعبیر کنی همون میشه.پس حتی اگه بد بود تعبیر کن به سلامتی، خیروبرکت و رزق وروزی و دفع بلا.به همین سادگی.
   اصلاهم نگران نباش.

 70. ایوب گفته

  سلام
  مطالب جامع و خوبی بود .اما من یه کم نگران تعبیر خوابم شدم.

 71. سحر گفته

  سلااااااام. مطالب کلااااا خوب بود :good: ولی من تعبی خواب خودم و نیااااافتم :unsure:

  1. faezeh گفته

   لایک :good:

  2. Aysan گفته

   دقیقا