تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن لواشک در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر زني در خواب ببيند لواشک مي خورد پس از يک دوره غم و اندوه صاحب فرزند مي شود. اگر مرد در خواب ببيند لواشک مي خورد گرفتار غم و رنج مي گردد بخصوص اگر ترشي آن را حس کند. ديدن و خوردن لواشک به خاطر ترشي آن در خواب خوب نيست و غم و رنج تعبير مي شود فقط براي زنان جوان مبشر آوردن فرزند است.

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. اسرا گفته

    اگه زنی در خواب ببیند پسری به اون لواشک میدهد بی آنکه بگوید مزه اش تلخ و تنده تعبیرش چی میشه؟