تعبیر خواب | تعبیر دیدن نابینایی در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن نابينائي در خواب بر شش وجه است.

اول: درويشي. دوم: بدحالي. سوم: غم واندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال. ششم: تباهي دين. اگر نابينا بيند كه بينا شده بود، دليل كه از زحمت برهد.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر نابينا را دست بگرفت و مي برد، دليل كه مومن و رحيم بود. اگر بيند چشم كسي را نابينا كرد، دليل كه آن كس رااز راه ببرد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان آن است که چيزهائي را نمي خواهيم ببينيم. کاري مي کنيم يا کاري قبلا انجام داده ايم که از ديدن بازتاب آن شرم داريم يا انتظار واقعه اي را مي کشيم که مشاهده اش ما را مي ترساند. در مورد کوري ديگران نيز اين نکته صادق است. شخصي که در خواب او را نابينا مي بينيم سمبول يا جانشيني است از شخص يا طبقه اي از مردم که فکر مي کنيم مصلحت نيست شاهد کارهاي ما باشند. کسي که خودش را نابينا ببيند دليل است که گمراه است و اگر يک چشم او نابينا بود نيم دين او تباه شده اين هم مي تواند درست باشد و تعريفي است از همان استدلال زيرا کساني که واقعا مومن نيستند و به دين داري تظاهر مي کنند نمي پسندند ديگران ازاين راز آگاه شوند لذا مردم را نابينا مي بينند و چون از رسوائي خودشان شرم دارند خويشتن را کور مشاهده مي کنند. نابينائي يک چشم گوياي خوف و رجا است.
پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

3 نظر
 1. هما گفته

  شد.
  سلام من خواب دیدم درون پسرم جن رفته و او قصد کشتن مرا دارد و من در حین در گیری چشم‌ها ی او را با ناخن کور کردم و به گردن خواهر او‌هم یک چاقو زدمو وقتی قسط فرار داشتم با ماشین از کنار او‌حرکت کردیم و میخواستم بدونم او چکار میکند دیدم چشمهایش سالم است و گردن خواهر خود را با دستمان بسته و بقل کرده راه میرود وقتی ما را دید که داریم می ریم یک نیمه خنده غمناکی زد وا با من بای بای کرد وهمسرم از من پرسید چکار کرد ؟گفتم هیچ کاری نکرد فقط یک خدا حافظی تلخی کرد وما فهمیدیم اشتباه کردیم و همسرم شروع به گریه کردن کرد و از خواب بیدار شدم،لطفا این خواب را برایم تعبییر کنید.

 2. هما گفته

  سلام من خواب دیدم درون پسرم جن رفته و او قصد کشتن مرا دارد و من در حین در گیری چشم‌هایم او را با ناخن کور کردم و به خواهر او‌هم یک چاقو زدمو وقتی قسط فرار داشتم با ماشین از کنار او‌حرکت کردیم و میخواستم بدونم او چکار میکند دیدم چشمهایش سالم است و خواه. خود را با دستمان بسته و بقل کرده راه میرود وقتی ما را دید که داریم می ریم یک نیمه خنده غمناکی زد وا با من بای بای کرد وهمسرم از من پرسید چکار می‌کرد گفتم هیچ کاری نکرد فقط یک خدا حافظی تلخی کرد وما فهمیدیم اشتباه کردیم و همسرم شروع به گریه کردن کرد و از خواب بیدار شدم،لطفا این خواب را برایم تعبییر کنید.۰

 3. حسین گفته

  با عرض سلام من خواب دیدم ک ب یک نفر قول ازدواج دادم از ی طرف ی دختر دیگه عاشق من بود نمیدونم چی شد چشمان من کور شد ک این دخترهای ک عاشقم بود چشماشو داد ب من و خودش کور شد و من رفتم پی کارم یهو ب خودم اومدم من چکار کردم چرا ایکارو با این دختر کردم تنهاش گذاشتم و بیخیال ان کسی شدم ک بهش قول ازدواجو دادم و رفتم کمک ان دختره دستشو میگرفتم ک نیوفته اینور اونور میرفتیم و دختره هم خیلی خوش حال بود ک کمکش میکنم