امکان همکاری با آژانس های تبلیغاتی به صورتی کلیکی وجود ندارد و همکاری با شرکت های تبلیغاتی نیز به صورت اجاره ماهانه میباشد

 

Untitled

 

 

با تشکر از انتخاب شما

حسینی