کشیدن دندان در خواب ، خواب خوشایندی نیست و معمولا با نگرانی همراه است . در حالی که این خواب اصلا جای نگرانی ندارد و در اکثر اوقات نشان دهنده ایجاد یک تغییر بزرگ در زندگی شماست . حالا این تغییر می تواند خوب باشد و یا بد.

تعبیر کشیدن دندان در خواب

یکی از رایج ترین خواب هایی که در مورد دندان می بینیم معمولا کشیدن دندان است .ممکن است دندانمان را خودمان در خواب بکشیم و یا دندانپزشک این کار را برایمان انجام دهد . در هر صورت در معنی کلی خواب خواب تغییر چندانی ایجاد نمی شود.

در تمام خواب هایی که می بینیم این نکته بسیار مهم است که تا جایی که ممکن است ، جزئیات بیشتری از خواب را به یاد بیاوریم چراکه این جزئیات می توانند معنی خوابمان را کلا تغییر دهند. در مورد دیدن خواب دندان هم دقیقا به همین شکل است و هرچقدر جزئیات بیشتری به خاطر بیاورید می تواند معنی بهتری از خوابتان را آشکار کند.

تعبیر خواب کشیدن دندان - معنی های مختلف
تعبیر خواب کشیدن دندان – معنی های مختلف

معمولا دیدن کشیدن دندان در خواب به این معنی است که در تلاش هستید تغییر بزرگی در زندگیتان ایجاد کنید که با هدف راحتی بیشتر و یا رها شدن از مشکلات فعلی شماست .

اگر خودتان دندان را بکشید به این معنی است که تمام تلاشتان را می کنید که به تنهایی و با قدرت خودتان این تغییر را انجام دهید ولی اگر ببینید که کسی و یا دندانپزشک این کار را برای شما می کند به این معنی است که برای انجام این تغییر احساس ناتوانی می کنید و انتظار دارید که کسی در این راه به شما کمک کند.

کشیدن دندان همراه با خونریزی و چرک

اگر در خواب ببینید که کشیدن دندان همراه با درد زیاد و خون ریزی است می تواند به این معنی باشد که در حال ایجاد تغییر بزرگی در زندگیتان هستید که این تغییر برایتان بسیار سخت و عذاب آور است ولی چاره ای جز این ندارید .برای مثال ممکن است در حال طلاق گرفتن هستید ولی از ته دل دوست ندارید این اتفاق بیافتد ولی مجبور به این کار هستید .

یا ممکن است مجبور به تغییر شغلتان هستید ولی نمی توانید به راحتی این کار را انجام دهید. در هر صورت این تغییر لازم است و مجبور هستید سختی های آن را هم تحمل کنید.

اگر زن حامله در خواب کشیدن دندان ببیند

در بسیاری از مقاله ها اشاره شده است که اگر زن باردار در خواب ببیند که در حال کشیدن دندان است ، به معنی نزدیک بودن زمان زایمان است . زایمان کردن هم نوعی تغییر بزرگ محسوب می شود که از یک حالت ناراحت کننده و عذاب آور ، به سمت راحتی و آسایش تغییر ایجاد می شود.

همچنین بخوانید :

تعبیر خواب دندان افتادن

خلاصه :

کشیدن دندان در خواب به معنی ایجاد تغییر بزرگ است
خودتان دندان را بکشید خودتان قادر به انجام این تغییر هستید
کسی دندان شما را بکشد برای ایجاد تغییر نیاز به کمک دارید
زن باردار این خواب را ببیند زایمان نزدیک است و یا دوست دارید که اینطور باشد