خیلی وقت ها دیدن خواب هایی که مربوط به دندان باشند می تواند برای ما ترسناک به نظر برسد چراکه در بین مردم اینگونه رواج پیدا کرده است که افتادن دندان در خواب می متواند به معنی از دست دادن یکی از عزیزان باشد.

در حالی که ما در طول عمرمان چندین بار این خواب را می بینیم ولی هیچگاه در عمل کسی را از دست نمی دهیم . در این بین ممکن است هم زمان با دیدن این خواب ، اتفاق بدی برای یکی از اطرافیان ما بیافتد که فقط یک اتفاق و همزمانی شانسی است و ربطی به دیدن افتادن دندان در خواب ندارد.

دیدن خواب افتادن دندان چه تعبیری دارد ؟

این خواب معمولا نشانه یک مشکل در سلامتی جسمی و یا روحی شماست . ممکن است مشکلی دارید که شما را رنج می دهد و یا نگران هستید که سلامتی شما در خطر باشد .

افتادن دندان و خون آمدن از لثه

اگر در خواب ببینی که دندان های تو ریخته اند و از لثه خون می آید به این معنی است که احتمالا بیماری خاصی دارید که بهتر است برای رفع نگرانی ، به پزشک مراجعه کرده و یک چک آپ کامل انجام دهید.

دیدن خواب افتادن دندان چه تعبیری دارد ؟
دیدن خواب افتادن دندان چه تعبیری دارد ؟

افتادن دندان به خاطر گاز گرفتن چیزی

اگر در خواب ببینید که چیزی و یا غذایی را گاز گرفتید و دندان شما افتاد می تواند به این معنی باشد که شما نگران آینده خود هستید و احساس می کنید آینده روشنی و خوبی ندارید.

احساس می کنید هر کاری که انجام می دهید در نهایت با شکست مواجه می شود و نمی توانید در تصمیماتی که می گیرید موفق باشید .

به احتمال زیاد در حال حاضر در شرایط مالی خوبی قرار ندارید و یا احساس امنیت شغلی و مالی نمی کنید.

تعبیر خواب ریختن دندان ها در کف دست

اگر در خواب ببینید که همه دندان هایتان در کف دست شما ریخته است به این معنی است که برای چیزی و یا هدفی تلاش کرده اید و در حال حاضر نتیجه آن تلاش را دیده اید . این نتیجه می تواند خوب و یا بد باشد .

اگر در خواب ببینید که تمام دندان هایتان در کف دستتان ریخته ولی خونی جاری نشده است می تواند به معنی موفقت در تلاش هایتان باشد .ولی اگر با خونریزی همراه بود می تواند به این معنی باشد که نتیجه خوبی از تلاش هایتان ندیده اید.

تعبیر خواب افتادن دندان پایین یا بالا

اگر در خواب ببینید که یکی از دندان های بالا و یا پایین شما افتاده است می تواند به این معنی باشد که شما از وضع ظاهری خودتان رضایت ندارید و احساس می کنید که مشکلی در آن وجود دارد.

اگر خانم هستید و این خواب را دیده اید می تواند به این معنی باشد که از ظاهرتان رضایت ندارید و اعتمادبنفس شما پایین آمده است .

دادن دندان افتاده به کسی

اگر در خواب ببینید که دندان شما افتاد و شما آن را به کسی دادید می تواند به این معنی باشد که تمایل دارید کسی را تحت تاثیر قرار داده و اعتماد او را جلب کنید.

تعبیر خواب افتادن دندان و قورت دادن آن

اگر در خواب ببینید که همه یا یکی از دندان هایتان در دهان شما افتاده و شما آن را قورت دادید می تواند به این معنی باشد که کاری انجام داده اید که خوب نبوده و آن را از دیگران مخفی کرده اید و نگران هستید که اگر کسی از آن مطلع شود می تواند به ضررتان باشد.

خلاصه :

اگر دندان روی زمین افتاد احساس بیماری می کنید
اگر دندان افتاده را قورت دادید چیزی را ازدیگران مخفی می کنید
اگر موقع افتادن دندان خون آمد در کاری شکست خورده اید
اگر دندان را به کسی دادید شما می خواهید نظر کسی را به خودتان جلب کنید
اگر دندان بالا و یا پایین افتاد شما از بابت ظاهرتان احساس خوشی ندارید