کاهش وزن به کمک هیپنوتیزم – باعلم :

مدتهای زیادی است که از روش هیپنوتیزم درمانی برای کمک به درمان بسیار از اختلالات روانی و یا ترک سیگار ، مواد مخدر ، الکل و… استفاده میشود . در این میان برخی ادعا میکنند که با استفاده از هیپنوتیزم درمانی میتواند باعث کاهش وزن و لاغری افراد شوند. ولی تا چه حد این ادعا میتواند صحیح باشد .

کاهش وزن به کمک هیپنوتیزم
کاهش وزن به کمک هیپنوتیزم

هیپنوتیزم چیست ؟ (1)

اصول هیپنوتیزم به صورت ساده شامل کاهش آگاهی فرد هیپنوتیزم شونده از محیط اطراف و افزایش تمرکز و توجه درونی و افزایش پیشنهاد پذیری او از طرف هیپنوتیزم کننده میباشد . وقتی که فرد هیپنوتیزم شونده وارد حالت تمرکز درونی میشود ، دستوراتی را که از سمت هیپنوتیزم کننده صادر میشود ثبت کرده وبعد از بیدار شدن از حالت خواب ، به آنها عمل میکند .

با استفاده از هیپنوتیزم میتواند اختلالات خواب ، ترس ، عقده های درورنی ، اختلالات روانی  و… را تحت کنترل قرار داد . در سال 2012 تحقیقاتی در زمینه تاثیر هیپنوتیزم در ترک سیگار انجام شد و طبق این تحقیق 23 درصد از افرادی که تحت این درمان قرار گرفتند طی شش ماه سیگار را ترک کرده بودند. طبق تحقیقات دیگری که در سال 2014 انجام شد ، تمام افرادی که 10 الی 12 جلسه مورد هیپنوتیزم درمانی قرار گرفته بودند موفق به ترک اعتیار به متادون و ترامادول شدند.

با این حال هنوز میزان تحقیقات در این مورد بسیار محدود است و به هیچ عنوان تحقیقات انجام شده قابل استناد نیستند  .

 

آیا هیپنوتیزم میتواند باعث کاهش وزن و لاغری شود ؟

طبق تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است ، انجام هیپنوتیزم در افراد به واسطه تقویت اعتماد بنفس در افراد و ایجاد انگیزه برای کاهش وزن ، میتواند در کنار رژیم های لاغری و انجام ورزش های مناسب ، کاملا موثر باشد .

به این معنی که هیپوتیزم به خودی خود نمیتواند باعث لاغری و کاهش وزن شود . بلکه در افرادی که رژیم های لاغری دارند ، میتواند باعث پشتکار بیشتر فرد و پایندی کامل وی به رژیم غذایی باشد . طبق این تحقیقات برخی از کسانی که هیپنوتیزم نشده بودند ، طی سه ماه از رژیم غذایی خود ناامید شده و آن را رها کرده بودند در حالی که کسانی که تحت هیپنوتیزم درمانی بودند همگی طی 6 ماه به نتیجه دلخواه خود رسیدند .

کمی بیشتر درباره هیپنوتیزم بدانید :

هیپنوتیزم حالتی شبیه به خواب است که در آن هوشیاری فرد از محیط بیرون کاملا از بین رفته و بر حیطه خاصی متمرکز میشود . در واقع در این حالت فرد هیپنوتیزم شوند از محیط اطراف قطع ارتباط کرده و درحالت تلقین پذیری قرار میگیرد . در این زمان هیپنوتیزم کننده میتواند به  شخص القائات و دستوراتی را تلقین کند و هوشیاری فرد را به سمت دلخواه خود هدایت کند .

با وجود این که نمیتوان کاملا هیپنوتیزم را یک روش درمانی دانست ولی در بسیاری از زمینه های پزشکی میتواند کمک کننده باشد . مانند کاهش درد دندان و یا کاهش درد زایمان طبیعی . شاید در فیلم ها و سریال ها دیده باشید که فرد را هیپنوتیزم کرده و به هرکاری وادار میکنند . در حالی که اصلا اینطور نیست و هیپنوتیزم به این شدت تاثیر گذار نیست .

 آیا هیپنوتیزم میتواند باعث کاهش وزن و لاغری شود ؟
آیا هیپنوتیزم میتواند باعث کاهش وزن و لاغری شود ؟

هیپنوتیزم در همه افراد تاثیر یکسانی ندارد . برای مثال میزان خواست شما برای هیپنوتیزم شدن میتواند در موفقیت این کار موثر باشد . همچنین این که شما این روش را قبول دارید و به هیپنوتیزم اعتقاد دارید و یا خیر ، میتواند باعث شود که شما هیپنوتیزم نشوید . توانایی شما در تمرکز و آرامش ذهن نیز یکی از الزامات هیپنوتیزم شدن است .

آیا با هیپنوتیزم میتوان عقده های سرکوب شده کودکی را درمان کرد ؟

درواقع زمانی که شما هیپنوتیزم میشوید ، فرد القاکننده ، با جملاتی میتواند شما را به سمت خاطرات کودکی تان هدایت کند . میتواند خاطراتی را که فراموش کرده اید و یا در خود سرکوب کرده اید ، بیرون بکشد . یاداوری خاطرات توسط هیپنوتیزم امکان پذیر است ولی درمان آن خیر .

در واقع هیپنوتیزم میتواند کمک کند تا شما خاطرات کودکی خود را به خوبی به یاد بیاورید و سپس توسط روان درمانی های لازم ، عقده های کودکی خود را درمان کنید .

تهیه و انتشار / باعلم / گروه روانپزشکی