تعبیر غسل کردن در خواب در حالت کلی خوب و مثبت است . اگر در خواب ببینید که با آب تمیز به صورت کامل و صحیح غسل کردید ، به معنی آن است که به هدف و آرزوی خود نزدیک شده اید و بزودی به آرزوی خود خواهید رسید .

تصویر مرتبط

در صورتی که در خواب ببینید که شروع به غسل گرفتن کردید ولی به هر دلیلی نتوانستید غسل را کامل کنید و یا غسل را به طرز صحیح انجام ندادید ، به این معنی است که غم بزرگی دارید و مشکل شما به این زودی ها حل نخواهد شد .

 

اگر در خواب به قصد نماز خواندن شروع به غسل گرفتن کردید ،

به معنی آن است که ترس بزرگی که در دلتان دارید برطرف خواهد شد و به آرامش روحی و ذهنی خواهید رسید . روزهای خوبی در پیش دارید و موفقیت ها پی در پی به شما رو خواهند کرد .

 

در صورتی که در خواب ببینیند که بعد از غسل کردن شروع به نماز خواندن کردید ،

به این معنی است که بعد از رسیدن به هدفتان و موفقیت های پی در پی ، خدا را فراموش نکرده و شاکر نعمت های خدا خواهید بود . بخصوص اگر دوبار پشت سر هم غسل کرده و نماز بخوانید  .

 

در صورتی که در خواب ببینید که برای غسل کردن آب پیدا نمیکنید ،

و مجبور شوید با هر چیر پاکی مثل آب میوه ، غسل کنید به این معنی است که برای رسیدن به هدف خود راه طولانی در پیش دارید و با سختی های زیادی روبرو خواهید شد . به این زودی ها به هدف خود نخواهید رسید و غم و اندوه فعلی شما ادامه خواهد داشت .

 

در صورتی که در خواب ببینید با آب داغ غسل میکنید ،

به صورتی که بدن شما از داغی آب قرمز شود ، در این صورت به این معنی است که بیماری سختی که دارید به زودی از بدن شما خارج شده و به سلامتی کامل خواهید رسید

 

در صورتی که در خواب ببینید در کنار دریا یا رود در حال غسل کردن هستید ،

به این صورت تعبیر میشود که ناراحتی و دلنگرانی یا عذاب وجدانی که سال ها با شما بوده به زودی رفع خواهد شد و شما به آرامش خیال خواهید رسید .

 

در صورتی که در خواب ببینید که بعد از غسل کردن ، از آب آن خوردید ،

به این معنی است که خیر برکت به کسب و کار و زندگی شما خواهد آمد و بیماری و ناراحتی از شما دور خواهد شد .

اگر در خواب کسی را در حال غسل کردن ببینید تعبیرش این است که ،

آن شخص از لحاظ مالی پیشرفت خواهد کرد و مشکلات مالی و زندگی آن شخص به زودی حل خواهد شد .

در صورتی که در خواب ببینید که با آب تمیزی شروع به غسل گرفتن کردید ولی غسل شما ناقص ماند ،

در صورتی که تاجر یا فروشنده هستید ضرر مالی زیادی خواهید دید . در صورتی که بیمار هستید ، بیماری شما بدتر خواهد شد و در صورتی که غم یا غصه ای دارید ، اندوه شما همچنان ادامه خواهد داشت و به آرامش روحی نخواهید رسید .

چنانچه در خواب ببینید که با آب سرد غسل میکنید ، چیزی گم کرده اید که به زودی پیدا خواهد شد

اگر ببینید در حال نماز خواندن غسل میکنید ، بر دشمن خود پیروز خواهید شد .

در صورتی که ببینید  در جای سرد و تاریک با آب سرد غسل میکنید کسی که به شما ضرر مالی وارد کرده است ، مشکل مالی شما را برطرف خواهد کرد .

اگر در خواب ببینید که با خون غسل میکنید و یا در حین غسل کردن از شما خون جاری میشود به بیماری سختی دچار خواهید شد .

در صورتی که ببینید با شیر غسل میکنید ، کسب و کار شما رونق فراوانی خواهد گرفت و سود زیادی خواهید کرد حتی اگر سرمایه زیادی نداشته باشید .

 

در صورتی که در خواب ببینید که در تخت خواب ( یا رخت خواب ) و در حالت خوابیده غسل میکنید ، زندگی زناشویی شما از هم خواهد پاشید و در آستانه طلاق هستید .

در صورتی که در خواب ببینید در جلوی در خانه تان ( که باز است ) و در جلوی چشم مردم غسل میکنید ، کاری میکنید که آبروی شما و خانواده شما را در خطر خواهد انداخت

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

تعبیر دیدن خواب ” آباژور ” – تعبیر خواب چراغ خواب

تعبیر خواب مرده – دیدن اموات – تعبیر دیدن کسی که مرده

“خواب زایمان” – تعبیر دیدن زایمان کردن در خواب – به دنیا آوردن بچه

” دیدن توت فرنگی در خواب” | خوردن توت فرنگی در خواب