پیشنهاد نام باکلاس و زیبا برای “نوزاد دختر” با حرف “ج” + معانی اسم

پیشنهاد نام باکلاس و زیبا برای “نوزاد دختر” با حرف “ج” + معانی اسم

اس تبریک نوزاد

جاسمین

نام دخترانه با ریشه فارسی

یاسمین ، یاسمن ، گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد، و قرمز

جان آرا

نام دخترانه با ریشه فارسی

آراینده‌ی جان و روح ، زینت جان

جان آرام

نام دخترانه با ریشه فارسی

آرام کننده جان، باعث آرامش

جان فروز

نام دخترانه با ریشه فارسی

(= جان افروز) ، ← جان افروز

جان نواز

نام دخترانه با ریشه فارسی

آرامش دهنده جان، محبوب

جانا

نام دخترانه با ریشه فارسی

ای جان، ای عزیز

جان‌ افروز

نام دخترانه با ریشه فارسی

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین

جانام

نام دخترانه با ریشه کردی

ضمیر دستوری

جانان

نام دخترانه با ریشه فارسی

محبوبف معشوق

جانانه

نام دخترانه با ریشه فارسی

محبوب، معشوق

جانبانو

نام دخترانه با ریشه فارسی

بانویی که چون جان عزیز است

جانتاب

نام دخترانه با ریشه فارسی

فروغ بخش جان؛ (به مجاز) جان افروز . + ن.ک. جان افروز.
تلفظ صحیح این اسم: ” jān tāb “

جاندخت

نام دخترانه با ریشه فارسی

دختری که چون جان عزیز است

جانفزا

نام دخترانه با ریشه فارسی

( = جانبخش) ، ← جانبخش

جاودانه

نام دخترانه با ریشه فارسی

(= جاویدان) ، ← جاویدان

جاهده

نام دخترانه با ریشه عربی

(عربی) (مؤنث جاهد) ، زن جهد کننده و کوشا و ساعی

جریره

نام دخترانه با ریشه فارسی

از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود

جلاله

نام پسرانه و دخترانه با ریشه عربی

مونث جلال. عطمت، شکوه

جلوه

نام دخترانه با ریشه عربی

حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی ، نمایان شدن

جلیله

نام پسرانه و دخترانه با ریشه عربی

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است