“تقویت اعصاب و حافظه” | خواص درمانی کندر برای حافظه | افزایش هوش کودکان با کندر

کندر، اکسیر حافظه
کندر خوراکی گیاهی است که خواص درمانی زیادی دارد، “تقویت اعصاب و حافظه” هم از جمله این موارد است. تعداد زیادی از احادیث و روایات استفاده از کندر برای تقویت حافظه و جلوگیری از فراموشی را توصیه کرده اند و آن را برای بدن مفید دانسته اند. حتی در برخی متون برای افزایش هوش کودکان نیز به مصرف کندر اشاره شده است. اما نقش کندر بیش از هرچیز در تقویت حافظه است. می توان کندر را در آب خیس کرده و همراه عسل مورد استفاده قرار داد تا خواص تقویت کنندگی آن برای تقویت حافظه بیشتر شود.

 ,دعا برای تقویت حافظه,تقویت حافظه بلند مدت

 کندر خوراکی گیاهی است که، برای تقویت اعصاب و حافظه مفید است