مختلف زمرد-نقره ای-طلا و جواهر

 

جواهرات بسیار شیک زنانه با یاقوت سبز

سنگین طراحی از زمرد-Nacklace

 

جواهرات بسیار شیک زنانه با یاقوت سبز

 

استثنایی جواهرات طولانی زمرد گوشواره

 

جواهرات بسیار شیک زنانه با یاقوت سبز