وسایل لازم برای بافتن قلب با تکنیک قلاب بافی

 • میل قلاب بافی
 • کاموا
 • اسفنج یا چیزی که قلب را پر کند٬ مثل اسطوخدوس

مراحل بافتن قلب با تکنیک قلاب بافی

۱
 • الگوی بافت قلب:
 • ۲ عدد زنجیر ببافید.
 • رج۱: چهار دانه ساده به دومین زنجیر ببافید و آخرین دانه را به اولی وصل کنید تا گرد شود.
 • رج ۲: یکی در میان٬ روی یک پایه یکی و روی پایه بعدی ۲ دانه ببافید. در این صورت ۶ دانه خواهید داشت.
 • رج۳: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۸ دانه خواهید داشت.
 • رج۴: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۲ دانه خواهید داشت.
 • رج۵: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۶ دانه خواهید داشت.
 • رج۶: سه  دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۰ دانه خواهید داشت.
 • رج۷: چهاردانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.
 • رج۸: همه را ساده ببافید. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.
 • رج۹: ۶ تا ساده ببافید٬ ۱۲ تا را بگذرید و ۶ تای بعدی را ببافید.
 • رج۱۰: روی این ۱۲ دانه٬ ساده ببافید و آن را گرد کنید تا یکی از گردی های قلب بیرون بیاید.
 • رج۱۱: دوباره ۱۲ ساده.
 • رج ۱۲: روی این حلقه را ببندید.
۲

heart_crochet_93_6_17_s1داخل قلب را از پنیه٬ اسفنج یا گیاهان معطر پر کنید. و سپس طرف دیگر قلب را ببافید. یعنی رج های ۹ تا ۱۲ را برای طرف دیگر تکرار کنید.

heart_crochet_93_6_17_f برای بافت قلاب بافی های سخت تر٬ باید خواندن الگوی آن و معنی اختصار های به کار رفته در الگو را بدانید.

منبع : بردوک

نوشته شده توسط : آزاده تجویدی