نحوه خواندن نوشته ها و اطلاعات برگ آزمایشگاه – سری دوم

سری اول از نحوه خواندن برگ آزمایش   WBC این سه حرف مخفف «سلول‌های سفیدخون» و نشان‌دهنده گلبول‌های سفید است. […]