• تهوع • استفراغ • درد معده • اسهال • همراه با علم - سایت علمی ، آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی