آموزش خیاطی | آموزش دوخت یقه جداها، یقه ب ب

  ۱) برای یقه های جدا اول یقه را روی مقوا برش می زنیم. ۲) یک مستطیل می کشیم به […]