عنوان برچسب

گلسازي باروبان ،آموزش ساخت گل با روبان، درست كردن گل با روبان

هنر | آموزش درست كردن گل بنفشه با استفاده از روبان

بنفشه را به یک شکل دیگر هم می شود ساخت !! برای گلبرگ دوتائی دو تکه روبان را به شکل v باز روی هم  بگذارید . و مثل شکل کوک ساده بزنید . برای گلبرگ تکی یک تکه روبان را به شکل u باز تا بزنید . و مثل شکل لبه بیرونی را کوک بزنید! با کشیدن نخ ها از دو طرف گلبرگ ها شکل می گیرند، با روبان زرد برای بنفشه پرچم بسازید. با یک گلبرگ تکی و دو گلبرگ دوتائی بنفشه تان را مونتاز کنید . منبع : aftab92.mihanblog.com
ادامه مطلب