عنوان برچسب

گلزار بعد از پایان اجرای این ترانه ضمن تشکر و عرض ادب

محمدرضا گلزار ، با حضور ناگهانی اش روی صحنه، سالن را منفجر کرد

نوبت که به ترانه روزهای برفی رسید، آقای سوپر استار سینمای ایران محمدرضا گلزار ، با حضور ناگهانی اش روی صحنه، سالن را منفجر کرد. گلزار در میان صدای بی وقفه جیغ و تشویق حاضرین به سختی توانست با پاشایی در اجرای این قطعه همراه شود. اما قسمتی که خبرگزاری ها و رسانه ها به آن نپرداختند طنازی این دو هنرمند روی صحنه بود. آنها که مشخص بود از استقبال بی نظیر تماشاگران هیجان زده شده اند، بعد از پایان اجرایشان شروع به شوخی با هم کردند تا خنده را هم ضمیمه هیجان تماشاگران کنند. گلزار بعد از پایان اجرای…
ادامه مطلب