عنوان برچسب

گریه،بند آوردن،ساکت کردن نوزاد،گریه نوزاد

سبک زندگی : چگونه گریه نوزاد را بند بیاوریم؟؟؟

گریه نوزاد گريه کردن، شيوه اصلي کودک براي مطلع کردن اطرافيان در مورد وجود ناراحتي اوست. نوزاد نمي‌تواند از خود مراقبت کند، پس گريه مي‌کند تا به ديگران بگويد که نياز به کمک دارد. چالش مهم در اين زمينه اينست که نوزاد چه نيازي دارد؟ و چه چيز مي‌تواند او را آرام کند؟ نوزادان معمولا در هفته‌هاي اول زندگي بيشتر گريه مي‌کنند و گاهي آرام‌کردن آن‌ها ساده هم نيست. اگر نوزاد بيش از حد ناراحت است و به مدت خيلي طولاني گريه کرده يا گريه او متفاوت از گريه‌هاي معمول اوست و يا گريه همراه با نشانه‌هايي مانند…
ادامه مطلب