عنوان برچسب

کندرومالاسی کشکک

پزشكي | علت صداي مفاصل موقع برخاستن و يا قدم زدن چيست ؟

علت صدای مفاصل چیست؟ برای بسیاری از ما در طول روز ممکن است صدا های متفاوتی از بعضی از مفاصل بدن شنیده شود. در حین راه رفتن، یا بعد از نشستن طولانی بخواهیم بلند شویم، و یا حتی هنگام انجام فعالیتی. گاهی این صداها شبیه تقه هستند، گاهی بصورت خرت خرت و شبیه به ساییده شدن دو چیز روی هم هستند. حتی ممکن است نگران این باشید که آیا این وضعیت طبیعی است یا غیر طبیعی؟ و شاید برایتان سوال بوده که این صدا چیست؟ از کجا می آید؟ اگر می خواهید علت صدا در مفاصل را بدانید با ما همراه شوید باید بدانید که صدا در…
ادامه مطلب