کرج – عظیمیه – میدان اسبی – ابتدای اقاقیا

خانه برگر عظیمیه ، پذیرایی لذیذ در محیطی شاداب
خانه برگر عظیمیه شعبه دیگری از خانه برگر در کرجه که حدودا دو سال سابقه فعالیت داره و برای اهالی عظیمه و ...