عنوان برچسب

کافه رستوران البرز کجاست ؟

رستورانهای کرج – “کافه رستوران البرز” ،رستورانی با طعم خانگی

کافه رستوران البرز ،رستورانی با طعم خانگی | رستورانهای کرج رستورانها ؛ اگرچه تشابهات زیادی با هم دارن ولی یک چالش بزرگ دارن و اون طعم غذاست . همه خوب میدونن مشتری دلش میخواد غذای رستوران ، طعم غذای خونگی را براش داشته باشه و اینجاست کهه همون رستورانهای مشابه  ، تفاوت پیدا میکنن . بین رستورانهای کرج و فست فود های کرج ، زیاد رفتیم و دیدیم . امروز با رستورانی آشنا می شید که غذاش تونسته با غذای خونگی رقابت کنه . کافه رستوران البرز :…
ادامه مطلب