چند تجربه واقعی برای اجرای برنامه «کودک بدون پوشک»

آموزش روش از پوشک گرفتن بچه در سه روز
آموزش روش از پوشک گرفتن بچه در سه روز مثل یک رویا یا حقه است، نه؟ فکر این که کودک شما بتواند بی‌دردسر ...