عنوان برچسب

چسبیدن پلک ها به هم می شود، نشانه عفونت چشم (کونژنکتیویت)

دلایل ایجاد ترشحات زردرنگ در گوشه داخلی چشم و روش های درمان

دلایل ایجاد ترشحات زردرنگ در گوشه داخلی چشم و روش های درمان ترشحات زردرنگ در گوشه داخلی چشم (قی چشم) یک نوع علامتی است که بر اثر بیماری های چشمی ایجاد می شود. در این موارد اغلب‌ چشم‌ها خارش‌ و سوزش‌ و ترشحات‌ غلیظ فراوانی‌ دارند که‌ بعد از خوابیدن،‌ باعث‌ ایجاد قشری‌ روی‌ چشم‌ می‌شود که‌ ممکن‌ است‌ مانع‌ بازشدن‌ آن‌ گردد. ترشحات چشم به طور معمول، صبح ها پس از برخواستن از خواب صبحگاهی دیده می شود. ترشح چشم به ندرت آسیب رسان است و در واقع جزیی از سامانه دفاعی بدن است.…
ادامه مطلب