عنوان برچسب

چرا نوزاد به طور ناگهانی از خواب بیدار می شود؟

از خواب پریدن نوزاد | علت بیدار شدن و گریه های نوزاد در شب و جلوگیری از آن

علت ترس و از خواب پریدن نوزاد | علت گریه کردن های نوزاد در خواب چرا نوزادم به طور ناگهانی در طول شب بیدار می شود؟ قطع تنفس ممکن است متوجه شوید که فرزندتان هنگام خواب خیلی آرام نفس می‌کشد و همین مسئله شما را بترساند که: "نکند دارد خفه می‌شود" در این حالت کودک ممکن است مدتی تنفس سریعی داشته باشد و بعد تنفسش آرام شود. سپس حدود ۱۵ ثانیه نفس نکشد. نگران نباشید،‌ این حالت تا حدود ۶ ماهگی در کودکان طبیعی است اما اگر این مسئله شما را خیلی نگران کرده می توانید به پزشک مراجعه کنید تا…
ادامه مطلب