پیرسینگ گوش ( سوراخ کردن گوش ) ، می‌تواند باعث عفونت گردد

هم مردان و هم زنان، گوش‌هایشان را پیرسینگ می‌کنند. بطور کلی این کار در قسمت پایین نرمه‌ی گوش انجام می‌شود. […]