توصیه هایی برای پوشک کردن بچه و خرید پوشک مناسب

پوشک کردن یکی از قسمت‎های سخت مراقبت از نوزاد است. نوزاد در روز حداقل 10 بار نیاز به عوض کردن […]