عنوان برچسب

پر کردن گلیکوژن عضله بلافاصله پس از تمرین

راهنمای تغذیه مناسب بعد از ورزش کردن

بعد از ورزش کردن چی بخوریم چی نخوریم ؟  تغذیه بعد از ورزش کردن از اهمیت بیشتری برخوردار است در حالت استراحت بدن انرژی خود را از سوزاندن اسید های چرب آزاد و قند خون بدست می آورد و با افزایش 40 درصد فعالیت تجزیه اسیدهای چرب آزاد و گلیکوژن ( که همان گلوکز ذخیره شده در کبد و عضلات است ) شروع می شود تا انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند. همیشه گفته اند که تغذیه و ورزش دو مسئله ی جدا ناشدنی از یکدیگر هستند ، اگر بخواهیم بیشترین بازده را از تمرینات خود به دست آوریم، باید تغذیه ی مناسب داشته باشیم. در حالی که ما به آنچه که…