عنوان برچسب

پرش پلک می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات

چرا پلک چشممان می‌پرد؟ | پرش پلک، حرکات مکرر و غیرقابل کنترل پلک زدن

چرا پلک چشممان می‌پرد؟ | پرش پلک، حرکات مکرر و غیرقابل کنترل پلک زدن برای بسیاری از افراد پیش آمده است که می‌گویند پلکمان می‌پرد. این پرش غیرارادی،‌ اعصاب را به هم می‌ریزد و فرد به بسیاری از راه‌ها متوسل می‌شود تا از شر آن خلاص شود. این که پرش پلک چه علتی دارد و چه موقع باید نگران آن شوید، سوال بسیاری از افراد است،‌اما واقعا چرا پلک چشممان می‌پرد؟ پرش پلک، حرکات مکرر و غیرقابل کنترل پلک زدن یا اسپاسم پلک است که معمولا پلک فوقانی را درگیر می‌کند و هر چند ثانیه یکبار ایجاد می‌شود. علامت ابتلا به یک…