عنوان برچسب

پرش پلک‌ها به مدت طولانی تداوم پیدا کند و برای فرد

برخی از عواملی که پرش چشم و پلک را ایجاد می‌کند

برخی از عواملی که پرش چشم و پلک را ایجاد می‌کند پریدن پلک‌ها و لرزش آنی آن‌ها یکی از عارضه‌های چشمی است که برای افراد اتفاق می‌افتد. عوامل متفاوتی باعث پرش چشم و پلک هستند. چرا پلک چشم ها می پرد؟ دکتر کی‌پور اپتومتریست، بیان کرد: معمولاً پرش چشم عارضه‌ای شایع و خوش خیم است که به انقباضات متوالی و تکرار شونده عضلات پلک مربوط می‌باشد و اکثر افراد ‌درطول مدت زندگی چنین وضعیتی را تجربه می‌کنند. مدت زمان تظاهر این وضعیت کوتاه بوده و بدون نیاز به لحاظ نمودن تدابیر درمانی خاصی برطرف می‌شود. عواملی که…