عنوان برچسب

پرت کردن و شکستن اشیاء اطراف شما توسط همسرتان یک رفتار خشن

نشانه هایی که نشان میدهد زندگی “زناشویی” ما در خطر است

نشانه هایی که نشان میدهد زندگی "زناشویی" ما در خطر است تاکنون شده است احساس کنید استقلالتان را از دست داده‌اید؟ توهین و بد اخلاقی حتما نباید در قالب رفتارهای ناخوشایند فیزیکی و یا کلمات اتفاق بیفتد، این توهین‌ها می‌توانند در قالب رفتارهای احساسی، بدون اینکه حتی یک واژه نامتعارف و ناخوشایند رد و بدل شود، اتفاق بیفتد. جایی که شما استقلال خود را از دست می‌دهید،‌ جایی که روح و روانتان خدشه‌ دار می‌شود یعنی زندگی احساسی‌ تان به مخاطره افتاده است و باید سعی کنید تعادل از دست رفته را بازگردانید. البته قرار نیست همه روابط…