عنوان برچسب

پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی به تفکیک گروه های آزمایشی

جزئیات ثبت نام و اصلاح کدرشته های کنکور 93

 جدول شماره 1 : آمار پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی به تفکیک گروه های آزمایشی در آزمون سراسری سال 93 (اعم از رشته هايي كه پذيرش آنها براساس آزمون و سوابق تحصيلي و يا صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت پذيرفته است)                گروه آزمايشي رشته‌هاي تحصيلي جمع گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني علوم تجربي علوم انساني هنــر زبانهاي خارجي روزانه 107081 42981 42053 17054 2353 2962 نوبت دوم (شبانه) 26677 12862 5971 6290 602 952…