عنوان برچسب

پذیرش شوهرتان نخستین گام در راه زنده کردن اوست

زندگي مشترك | روش هايي براي مديريت زندگي (مخصوص زنان)

هر زنی دوست دارد به بهترین نحو زندگی زناشویی‌اش را مدیریت کند تا بتواند زندگی خوبی برای خود و همسرش مهیا کند؛ اما مدیریت یک زندگی به این راحتی‌ها نیست. محبت به همسر باید مرد زندگی را به گونه‌ای  اداره کرد و به او جهت داد که هم در راه زندگی همراه باشد و هم احساس نکند در زندگی هیچ حقی ندارد و همسرش تمام امور را به دست گرفته ‌است. اگر خوب دقت کنید متوجه خواهید شد همین‌ها هم هستند که اداره زندگی را سخت می‌کنند تا جایی که می‌توان گفت خیلی مشکل‌تر از اداره یک شرکت بزرگ است. زنی توانمند است که نه تنها خودش احساس…