عنوان برچسب

پدر شوهرم به تمام خرج ها و کارهای زندگی ما واقف است

روانشناسي | با مردي كه بيش از حد وابسته پدرش است چه كنم ؟

دوست دارم تو مرد زندگی ام باشی ،توقع زیادیست که احساس مسئولیت کنی؟ همسر من مرد 30 ساله ایست که هنوز در حال وهوای کودکی مانده است. تحصیل کرده است و موقعیت اجتماعی خوبی دارد.اما از همان ابتدای ازدواج مان متوجه برخی رفتارهای مشکوکش شدم. او بیش از حد تصور به پدرش وابسته است. پدرش هم مرد خوبیست اما تسلط کامل او به زندگی ما ، آزارم می دهد. قبلا شنیده بودم ممکن است ارتباط عروس و مادر شوهر با هم دچار مشکل شود و یا مادر شوهر در زندگی دخالت کند اما فکر نمی کردم وابستگی به پدر هم بتواند مشکل ساز شود. شوهرم با پدرش کار مشترک…