عنوان برچسب

پختن بسیاری از نان ها را می توانید به سرعت یاد بگیرید

با این روش ها براحتی بفهمید چه زمانی خمیرتان خوب ور آمده است

با این روش ها براحتی بفهمید چه زمانی خمیرتان خوب ور آمده است پختن نان در خانه باعث می شود که از طعم و مزه نان تازه لذت ببرید و همچنین روی موادی که در داخل نان وجود دارد کنترل داشته باشید. پخت خانگی نان همچنین باعث می شود که مواد تشکیل دهنده و تکنیک هایی که در نانوایی ها معمول نیست را آزمایش کنید. پختن بسیاری از نان ها را می توانید به سرعت یاد بگیرید. برای یک نانوای تازه کار تعیین زمانی که خمیر آماده پختن است، کار دشواری است. تست انگشت خمیر یا ضربه زدن با یک وسیله نوک تیز یکی از گزینه هایی است که به شما اجازه می…