عنوان برچسب

ورزش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد

روش های پیشگیری از سرطان روده بزرگ و درمان

روش های پیشگیری از سرطان روده بزرگ و درمان پیشگیری از سرطان روده ممکن است سرطان روده بزرگ، چهارمین سرطان شایع در ایران است و برآورد می شود سالانه حدود 3800 تا 4000 مورد جدید از سرطان روده برزگ در کشور تشخیص داده می شود. سرطان روده بزرگ و راست روده، سرطانی است که در مراحل ابتدایی از طریق غربالگری قابل پیشگیری و قابل درمان است. اغلب، سرطان روده بزرگ از رشد پولیپهای کوچکی در روده بزرگ که آدنوم نامیده می‌شوند شروع شده و توسعه می‌یابد. هر قدر آدنوم بزرگ‌تر باشد، بیشتر…
ادامه مطلب