عنوان برچسب

هنوز هم عاشق همسرتان هستید؟

این نکات زناشویی ، شاید بتواند حال و روز روح زندگی تان را تغییر دهد

این نکات زناشویی ، شاید بتواند حال و روز روح زندگی تان را تغییر دهد چند سال از ازدواج شما می گذرد؟ هنوز هم عاشق همسرتان هستید؟ هنوز هم نظر و جلب توجه او برای شما مهم است؟ چقدر حال زندگی تان را می پرسید و سعی می کنید بیمار و کسل نشود. خانم عزیز دقیقا طرف صحبت مان با شماست، قبل از رسیدن همسرتان به خانه، آیا لباس های تمیز و زیبا می پوشید؟ موهایتان را پیرایش می کنید؟ کمی آرایش می کنید؟ عطر می زنید؟ یا اینکه آنقدر خسته هستید که حوصله این کارها را ندارید و پرداختن به امورات منزل و…
ادامه مطلب