عنوان برچسب

هر کسی باید یک عطر امضا داشته باشد

یک عطر مناسب، می‌تواند خانم‌ها را جذب کند

یک عطر مناسب، می‌تواند خانم‌ها را جذب کند به دو دلیل عمده، هر کسی باید یک عطر امضا داشته باشد، یعنی عطری که دیگران آنرا به شما می‌شناسند. این قانون، حتی اگر گاهی اوقات از آن عطر استفاده نکنید، باز هم برقرار است. اول اینکه استفاده از یک عطر، تا حد زیادی لباس پوشیدن در صبح یا حاضر شدن برای بیرون رفتن در شب را آسان می‌کند، زیرا دیگر مجبور نیستید عطرتان را با لباس یا خلق و خویتان هماهنگ کنید. دوم اینکه یک عطر مناسب، می‌تواند خانم‌ها را جذب کند. انتخاب عطر امضا می‌تواند یک کار هنری…
ادامه مطلب