عنوان برچسب

هرگز نباید پیاز برش خورده و مانده را استفاده کرد چون میکروب

طب چینی – استفاده از پیاز موقع خواب برای پاکسازی بدن

طب چینی - استفاده از پیاز موقع خواب برای پاکسازی بدن براساس کانال های انرژی ای که در طب چینی شناخته شده است، کف پای شما نقاط دسترسی مستقیم و قدرتمندی به ارگان های داخلی بدن شما دارد. هر کدام از این کانال های انرژی به یکی از ارگان های بدن شما مرتبط است. بعضی افراد معتقدند که این کانال های انرژی بین بدن و کف پا وجود ندارند. ولی کسانی که با طب چینی آشنایی داشته باشند میدانند که رابطه ی بسیار نزدیکی بین کانال های انرژی و سیستم عصبی وجود دارد. اگر قبول داشته باشید…
ادامه مطلب