عنوان برچسب

هرگز در بشقاب ديگران غذا نخوريد يا نوشيدني آن ها را ننوشيد

در طول روز چگونه از عوامل بیماری زا و میکروب ها در امان باشیم ؟

چگونه می توان از خطر حمله میکروارگانیسم های بیماری زا (میکروب ها) ممانعت کرد؟ در این مطلب مراحلی که می توان بواسطه آن در مقابل میکروب ها که به عنوان عوامل بیماری زا در همه حال و در هر مکانی از محل کار گرفته تا رویدادهای اجتماعی (امور روزمره اجتماعی) محسوب می شوند، حداکثر احتیاط را انجام داد، آورده شده است. برای اینکه بدانید دقیقا به چه شکل میکروب ها را از خود دور کنید در ادامه از مرحله 1 به دقت بخوانید. مراحل…
ادامه مطلب